Netwerken voor de agrarische sector, voor technologie en innovatie, handelskantoren en economische medewerkers op de Nederlandse ambassade. Er zijn heel wat buitenlandse netwerken waar Nederlandse ondernemers gebruik van kunnen maken. Ziet u ook door de bomen het bos niet meer? Chris Baaré is manager van Economic Networks Abroad HQ. Hij is verantwoordelijk voor alle bovenstaande netwerken en legt precies uit hoe u ze met uw onderneming in kan zetten. “Wilt u iets in het buitenland? Wij kennen de lokale situatie en mores en helpen u graag.”

Het Economisch Netwerk

Elke Nederlandse ambassade of Consulaat heeft een economische afdeling. Hiermee is het economisch netwerk gevestigd in meer dan honderd landen. Het netwerk werkt als een soort olievlek en bestrijkt ook gebieden waar geen ambassade is. Het kan daardoor ondernemers over de hele wereld helpen. De economische afdelingen ondersteunen ondernemers die de stap naar het buitenland willen nemen, maar ook ondernemers die al in het buitenland actief zijn. Het maakt daarbij niet uit in welke sector de ondernemers werken.

Het economisch team signaleert nieuwe ontwikkelingen en kansen voor Nederlandse ondernemers en onderhoudt een groot lokaal netwerk. Daarnaast organiseert het team netwerkevenementen, inhoudelijke seminars en handelsmissies. Zij beantwoorden specifieke handelsvragen van Nederlandse bedrijven, helpen ondernemers op weg bij het vinden van een zakenpartner, informeren over de lokale wetgeving en kunnen doorverwijzen naar experts op de lokale markt.

Het Innovatie Attaché Netwerk

Bedrijven met nieuwe technologieën, start-ups, scale-ups, onderzoeksinstellingen en universiteiten kunnen gebruik maken van het Innovatie Attaché Netwerk. Het netwerk is actief in zeventien landen, waar ze kansen en trends signaleren voor innovatie en onderzoek. Ze helpen met het maken van matches tussen Nederland en andere landen, waarbij ze zich ook op overheden richten. De focus ligt op maatschappelijke vraagstukken en technologieën waar Nederland in uitblinkt.

“Maak gebruik van ons enorme netwerk, daarmee kunnen we samen groeien in het buitenland.”

Het Landbouw Attaché Netwerk

Het Landbouw Attaché Netwerk bestaat uit landbouwattachés en hun teams, die via ambassades en consulaten in bijna tachtig landen actief zijn op het gebied van duurzame agro- en visserij ketens. Ze vertegenwoordigen Nederland bij internationale organisaties, zoals de Voedsel- en Landbouworganisaties van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Organisatie voor Europese Samenwerking. Alle ondernemers in de agrarische sector en in de verwerkende industrie kunnen aankloppen bij het landbouwattaché netwerk. Daarnaast helpen we ook kennisinstellingen.

Het netwerk heeft een goed beeld van interessante agroketens ter plekke en helpt bij het vinden van informatie over wet- en regelgeving bij import en export. Ook bieden ze ondersteuning bij het opstarten van agrarische projecten en het vinden van zaken- en overheidspartners.

Netherlands Business Support Offices (NBSO’s)

NBSO’s zijn handelskantoren van de Nederlandse overheid. Het zijn de lokale ogen en oren voor het Nederlandse ondernemers. Ze zijn verspreid over elf landen en gevestigd in economisch kansrijke gebieden. Ze bieden kosteloos laagdrempelige hulp aan Nederlandse mkb-ers. Ze signaleren kansen, leggen zakelijke contacten en geven marktinformatie. Ook kunnen ondernemers gebruik maken van hun lokale netwerk.  

Voor meer informatie over alle netwerken: Buitenlandnetwerk | RVO.nl | Rijksdienst

Tip

“Er is op economisch vlak heel veel ondersteuning mogelijk bij ambassades, consulaten generaal en handelskantoren. Daarnaast hebben we specialisten op het gebied van de agrarische sector en innovatie en technologie. Maak gebruik van dit enorme netwerk. Daarmee kunnen we samen groeien in het buitenland. Heeft u plannen in het buitenland? Neem dan eerst contact met ons op.”

Buitenlandnetwerk
Blog: Het kloppend hart van de Nederlandse overheid in het buitenland

Download voor een overzicht over alle buitenlandse netwerken deze pdf.