SBIR oproepen uitgevoerd door het Netherlands Space Office (NSO) welke niet zijn meegenomen in Vindingrijk Aanbesteden II.

2015

Satellietdatagebruik bij natuurbrandbeheersing

2015

Satelietdatagebruik bij inspecties

2016

Satellietdatagebruik bij droogte-inspectie en –monitoring van kades voor het     hoogheemraadschap van Rijnland

2016

Satellietdata gebruik bij de dagelijkse schatting van landsdekkende verdampingsinformatie op bewolkte dagen

2016

Geïntegreerde satelliet value adding diensten voor de sector Agro & Voedselzekerheid

2016

Geïntegreerde satelliet value adding diensten voor de sector Stedelijke ontwikkeling in Delta’s

2016

Geïntegreerde satelliet value adding diensten voor de sector Energie

2017

Satellietdatagebruik voor monitoring van waterkwaliteitsvariabelen t.b.v. het berekenen van de primaire productie in het Eems-estuarium

2017

Mutatieherkenning met satellietdata

2018

Inzet 3-D printing technologie voor de ruimte-infrastructuur

2018

Satellietdatagebruik bij het scherper in beeld brengen van mogelijke misstanden bij de opslag, bewerken en toepassen van grond en bouwstoffen.

2019

Inzet van satelliet- & andere data om meer inzicht te krijgen in de bodemdaling van het landelijke gebied in Nederland

2019

Monitoring landschapselementen met o.a. satellietdata

2020 

Satellietdatagebruik bij het automatisch opsporen van veranderingen in het watersysteem

2020 

Monitoring bouwfasen en toegangswegen met satellietdata

2020 

Hyperspectrale satellietdata voor de begaanbaarheid van terrein voor militaire operaties