SBIR staat voor het openstellen van een inspirerende mogelijkheid om concreet te werken aan een betere wereld. SBIR is een manier van werken van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarin overheid, bedrijfsleven en publiek belang elkaar ontmoeten. Hoogdravend? Valt wel mee. Al sinds jaar en dag definieert het SBIR-team van RVO concrete maatschappelijke problematiek en nodigt vervolgens ondernemers uit om concrete, innovatieve oplossingen te ontwikkelen. 

Lang nadat deze werkvorm werd geïntroduceerd kwam het ministerie van EZK met een vernieuwing van het innovatiebeleid, eigenlijk in dezelfde richting als SBIR. Natuurlijk dient innovatie het commerciële belang van een onderneming, maar daarnaast speelt het een grote rol in het oplossen van maatschappelijke problematiek. Die functie van innovatie is rijksbreed onderkend. Het kabinet heeft voor 4 grote thema’s flinke missies gedefinieerd die de maatschappelijke problematiek kunnen oplossen. Het zijn missies op de terreinen: 1. energietransitie en duurzaamheid, 2. landbouw, water en voedsel, 3. gezondheid en zorg en 4. veiligheid.

We willen dat Nederland in 2050 maar liefst 95% minder broeikasgassen uitstoot en voldoende, gezond voedsel op een duurzame wijze produceert met respect voor de leefomgeving. We willen dat alle Nederlanders tegen 2040 tenminste 5 jaar langer in goede gezondheid leven. Ook willen we dat gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen zijn. Bovendien willen we dat Nederlandse burgers een veilig land hebben om te wonen, te werken en te leven.

SBIR was zijn tijd vooruit. Het definiëren van concrete maatschappelijke problematiek was al de basis van de werkzaamheid van SBIR en met succes! En dit ruim voordat het kabinetsbeleid de ondersteuning van innovatie uitdrukkelijk in verband bracht met maatschappelijke uitdagingen. Deze uitgave is een optocht van de vooruitgang. Het resultaat van de innovatiekracht die door het SBIR team werd opgeroepen om concreet toe te passen. Om te helpen maatschappelijke problemen op te lossen. Ik geloof dat SBIR een betekenisvolle rol kan blijven spelen in het volbrengen van de 4 eerder weergegeven gewaagde, noodzakelijke én ambitieuze missies.

Vincent Stokman
afdelingsmanager afdeling Octrooien, Valorisatie en Sectoren
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Vincent Stokman
Vincent Stokman afdelingsmanager afdeling Octrooien, Valorisatie en Sectoren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland