Foto Searious business - MOSSUP

In 2011 is de brochure ‘Vindingrijk Aanbesteden’ uitgekomen met daarin de hoogtepunten van SBIR. In deze publicatie ‘Vindingrijk Aanbesteden II’ vindt u 11 oproepen uit de periode 2011-2020. Per oproep worden 1 of 2 projecten uitgelicht. Alle oproepen zijn gelabeld met één of meerdere SDG’s. De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn 17 doelen en 169 targets die van de wereld een betere plek moeten maken in 2030. De SDG’s maken onderdeel uit van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. SBIR draagt dus bij aan de uitdagingen van overheidspartijen én aan de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen.

In oproep 1 uit 2012 komt Cybersecurity aan bod. Voor deze oproep deed Software Improvement Group (SIG) mee aan de oproep met het project ‘Cyber Security: door toeval of door design?’. Door de ondersteuning van SBIR kon SIG het securitymodel sneller en met meer diepgang ontwikkelen en op de markt brengen.

In oproep 2 uit 2014 staat de bescherming tegen onbemande mobiele systemen centraal. Robin Radar nam deel met het project Mobiel Drone detectie Radar. Robin Radar lanceerde zijn eerste drone radar Elvira.

Oproep 3 uit 2016 ging over sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen. Fittebedrijven.nl werkte het project MOOFIE uit: makes moving more fun. Het gaat hier om een nieuw interactief beweegproduct voor recreatief en therapeutisch gebruik.

Oproep 4 in 2016 was er om ondernemers uit te dagen innovatieve oplossingen te vinden voor minder geluidsoverlast langs de provinciale weg. Zowel Movares deed mee met de GeluidVangrail (NH), als de Whisstone voor provinciaal wegennet met zwaar verkeer van 4Silence BV.

In 2016 werd oproep 5 voor actieve ouderen in Nederland (Acti-on) gedaan. Het project Veilig in beweging met slimme sensoriek van Maastricht Instruments was één van de succesvolle projecten en leverde de medische app met beweegsensor Hospital Fit op die een oplossing biedt voor de beweging van patiënten in het ziekenhuis.

Voor de versterking Bestuurlijke Informatiepositie was er oproep 6 in 2016. Hier kwam als een van de besten het project In-GRiD van Thales B.V. uit. Het Integrale Gemeentelijke Risico Detectie (In-GRiD) systeem is een informatie- en analyseportaal van Thales Nederland B.V. dat de gemeentelijke diensten in staat stelt om informatie over veiligheidsaspecten te verzamelen, te analyseren en te delen.

Oproep 7 in 2017 ging over het gegevenslandschap. Mutatio van Neo B.V. was één van de projecten die won en als doel had om een paar keer per jaar de laatste stand van zaken te geven over alle geo-objecten in de basisregistraties.

Oproep 8 uit 2017 ging over blockchain in Groningen. Summitto werkte aan een vertrouwelijk factuurregistratiesysteem op basis van een op maat gemaakte blockchain genaamd TX++. Hiermee worden alle btw-transacties in een land geregistreerd.

De 9e oproep vond ook plaats in 2017 en daagde ondernemers uit om na te denken over plantaardige eiwitten op het bord. De Vegetarische Slager dacht mee over de ontwikkeling rundvlees analoog en rundvlees familie. Resilience B.V. dacht na over biologische zeewiersnacks.

In 2019 vond oproep 10 plaats die ging over circulaire innovaties in snelgroeiende steden in Afrika. NETICS stelde als oplossing voor de DrainUpGrader: betaalbare drainagegoten door een circulaire aanpak. Searious business kwam met het project MOSSUP - Moroccan Supermarkets tackling Single-Use Plastics dat oplossingen biedt voor het dringende probleem van plasticvervuiling in Marokko.  

De 11e en laatste oproep uit 2019 gaat over historische transcripties toegankelijk met AI voor het Nationaal Archief. CleanCode kwam met Taalmodellen en search voor historisch Nederlands. Het samenwerkingsverband IJSBEER maakte transcripties toegankelijk met kunstmatige intelligentie.