Foto Sumitto BV

Blockchain is een softwaretechnologie waarmee gegevens onwrikbaar vastgelegd kunnen worden voor het verrichten van veilige digitale transacties. De markt en overheid hadden behoefte aan de versnelde ontwikkeling van blockchain-toepassingen. Bedrijven die bijdragen aan of onderdeel zijn van de economische structuur van de provincie Groningen, konden met de SBIR oproep innovatieve blockchain-toepassingen bedenken.

Het ging om innovaties die bijdroegen aan:

  1. het oplossen van maatschappelijk relevante vraagstukken;
  2. het uitvoeren van taken van (semi-)publieke instanties in de provincie Groningen, met focus op oplossingen voor de gezondheids- en energiesector.

De start-up Summitto kwam met een oplossing om het btw-gat te dichten.

Project Sumitto B.V. - TX++ Blockchain

Summitto werkte aan een vertrouwelijk factuurregistratiesysteem op basis van een op maat gemaakte blockchain genaamd TX++. Hiermee worden alle btw-transacties in een land geregistreerd. Het doel daarvan is carrouselfraude in de EU te voorkomen. Carrouselfraude kost de lidstaten ongeveer €50 miljard per jaar. De onveranderbare registratie geeft bedrijven de mogelijkheid om de geloofwaardigheid en onkreukbaarheid van hun facturen te bewijzen. Elke partij die te maken heeft met controle van facturen, kan door TX++ doelmatiger werken.

Het systeem is een alternatief voor de plannen van de Europese Commissie. Samen met een aantal partners onderzoekt Summitto het bouwen van een vertrouwelijk accountingsysteem gebaseerd op blockchain met grote technische en wettelijke veranderingen voor btw-heffing in het achterhoofd. Moderne systemen zorgen ervoor dat btw-aangifte niet meer nodig is, maar kunnen ook audits sneller en eenvoudiger laten verlopen. In tegenstelling tot andere oplossingen, maakt een blockchain-gebaseerd systeem dit mogelijk zonder inbreuk op de vertrouwelijkheid van de gegevens van belastingplichtigen.

Summitto en SBIR

In het haalbaarheidsonderzoek in de 1e fase werd de theoretische kant van de technologie en de bereidheid van deelnemende bedrijven bekeken. Dit was noodzakelijke kennis voor het testen van de benodigde software en het bij elkaar brengen van partijen. Na succesvolle afsluiting van de 1e fase, kon Summitto de schaalbaarheid van het registratiesysteem in de praktijk onderzoeken, ontwikkelen en testen. SBIR was een noodzakelijk hulpmiddel voor het onderzoek van Summitto. Het traject voorliep voorspoedig, waarbij er tijdens enkele feedbackmomenten met RVO een korte beoordeling plaatsvond over de vooruitgang. De resultaten zijn in een publiek evenement gepresenteerd aan diverse beleidsmakers, btw-experts en medewerkers van RVO. De software die Summitto ontwikkelde draait actief in een pilot met belastingdiensten in alle lidstaten van de EU en zelfs daarbuiten. Alle partijen zijn enthousiast over de technologie.

 

Blockchaintoepassingen IJzebrand_Rijzebol gedeputeerde Groningen
IJzebrand Rijzebol, Gedeputeerde Economie van de provincie Groningen

Terugblik opdrachtgever provincie Groningen

IJzebrand Rijzebol, gedeputeerde economie van de provincie Groningen: "Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wilden wij de economische potentie van nieuwe digitale blockchaintechnologieën onderzoeken binnen de maatschappelijke uitdagingen waar wij als provincie voor staan. Wij zijn enthousiast over de mogelijkheden die de SBIR daarvoor biedt. De kwaliteit van de inzendingen bewijst dat er in Groningen veel kennis over blockchaintechnologie én enthousiasme aanwezig is. De twee bedrijven die de competitie wonnen en hun opdracht succesvol uitvoerden, verrasten ons positief met hun digitale innovatiekracht. We hopen in de toekomst meer ondernemers uit te dagen oplossingen te bedenken die de samenleving vooruit helpen."

Gegevens SBIR oproep Blockchaintoepassingen met een publiek belang in praktijk gebracht in Groningen

Periode

Mei - juni 2017

Opdrachtgever

Provincie Groningen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Budget

€ 500.000

SDG’s

9.   Industrie, Innovatie en Infrastructuur 
16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten