Foto Thales Nederland BV

Den Haag en Rijswijk zochten in deze oproep mogelijkheden om relevante beschikbare informatie binnen én buiten de gemeentelijke diensten goed te koppelen en combineren. Om zo de informatiepositie te verbeteren en bestuurders inzicht te geven in hun werkgebied. Dit helpt hen geschikt beleid en de juiste handhavingscapaciteit in te zetten. Bestuurders krijgen namelijk de informatie die voor hen betekenisvol is en waarmee ze kunnen handelen. Met deze SBIR oproep werden bedrijven uitgenodigd om gemeenten Rijswijk en Den Haag te helpen om hier passende oplossingen voor te bieden.

Project Thales Nederland B.V. - In-GRiD - Integrale gemeentelijke risico detectie

Het Integrale Gemeentelijke Risico Detectie (In-GRiD) systeem is een informatie- en analyseportaal van Thales Nederland B.V. dat de gemeentelijke diensten in staat stelt om informatie over veiligheidsaspecten te verzamelen, te analyseren en te delen. De doelstelling van de gemeenten Rijswijk en Den Haag was betere informatie krijgen voor betere bedrijfsvoering. Het doel hierachter: in de uitvoering van het beleid van respons naar preventie.

In-GRiD stelt gemeentediensten in staat snellere en betere toegang tot de benodigde informatie te krijgen. Met het portaal kan men verschillende soorten analyses uitvoeren en vervolgens delen met relevante diensten binnen de organisatie of met andere organisaties.

Thales klein

Thales en SBIR

Thales kijkt met tevredenheid terug op het SBIR-traject, waarin er een prettige samenwerking was die leidde tot mooie, innovatieve stappen. Het heeft veel inzichten gegeven in de (on)haalbaarheid van een technisch en juridisch complex vraagstuk. Hoewel In-GRiD uiteindelijk niet is uitgerold bij de gemeenten, heeft het meerwaarde laten zien van innovatie op gemeentelijk, nationaal én Europees niveau in verschillende sectoren (bij politie en veiligheidsregio’s). SBIR was voor Thales een goed hulpmiddel voor het verkennen van gedurfde, innovatieve ideeën en het ontwikkelen daarvan naar producten.

Gegevens SBIR oproep Versterking Bestuurlijke Informatiepositie
 

Periode

Maart - april 2016

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag, Gemeente Rijswijk en het Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Budget

Totaal € 420.000: fase 1 is € 90.000 beschikbaar (maximum bedrag per project € 15.000).
Voor fase 2 is € 330.000 beschikbaar (maximum bedrag per project € 165.000).

SDG’s

9.   Industrie, Innovatie en Infrastructuur
16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten