Foto Maastricht Instruments

Tijdens ziekenhuisopname is rust onnodig en zelfs nadelig voor herstel. De patiënt wordt inactief en komt niet meer uit bed. De huidige ziekenhuisomgeving die ingericht is op ‘in bed liggen’ draagt dan ook zeker niet bij aan herstel. Het vele in bed liggen tijdens ziekenhuisopname leidt tot verlies van onder andere spiermassa, ook voor kortere periodes. Dat leidt weer tot vertraagd herstel en zelfs vallen. Personeel houdt patiënten actief en mobiel maar helaas is de besteedde tijd ontoereikend voor de noodzakelijke beweging van de patiënt. Deze oproep daagde bedrijven uit tot innovatie binnen de ziekenhuisomgeving om oudere patiënten op die manier veilig actief te laten zijn.

Het ‘activeren’ van de patiënt in het ziekenhuis draagt bij aan actief herstel van de patiënt en het voorkomen van andere aandoeningen. Maastricht Instruments kwam met een app voor veilige beweging.

Project Maastricht Instruments - Veilig in beweging met slimme sensoriek

De medische app met beweegsensor Hospital Fit biedt een oplossing voor de beweging. Het geeft patiënten en hun behandelaars inzicht in het beweeggedrag van patiënten en hoe zij het lichamelijk doen tijdens de opname in het ziekenhuis. Met Hospital Fit kan ook een oefenprogramma op maat samengesteld worden. Het Maastricht UMC+ werkt sinds kort met Hospital Fit als onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling op de afdeling Medische Oncologie en Hematologie. De eerste ervaringen zijn vooral positief. Patiënten zijn zich door de app meer bewust van het belang van bewegen en nemen buiten de therapie ook meer initiatief daartoe. Daarnaast heeft de app voor fysiotherapeuten voordelen: zij krijgen inzicht in het beweeggedrag van patiënten. De fysiotherapeut kan zo betere keuzes maken en meer tijd besteden aan patiënten die dit ook meer nodig hebben.

Maastricht Instruments hospitalfit schermen
Maastricht instruments

Maastricht Instruments en SBIR

De ontwikkeling en introductie van dit nieuwe medische hulpmiddel is mogelijk gemaakt door SBIR. De medische app kan de geschiktheid van zorgprocessen in het ziekenhuis verhogen. De inzet van het systeem bespaart zorgkosten tijdens het ziekenhuisverblijf. Patiënten worden in staat gesteld zelf een actievere rol in het zorgproces te verkrijgen. Daarnaast is het van belang dat het zorghulpmiddel veilig gebruikt kan worden zonder risico’s op gezondheidsschade. In de toekomst kan de app ingezet worden binnen onderzoek, eerstelijnszorg, verpleeghuizen en thuiszorg.

Gegevens SBIR oproep Actieve ouderen in Nederland (Acti-On)

Periode

Maart - mei 2016

Opdrachtgever

Miniserie van Economische Zaken (EZ) en Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC)

Budget

€ 875.000

SDG’s

9. Industrie, Innovatie en Infrastructuur
3. Goede Gezondheid en Welzijn