Foto Robin Radar Systems BV

Onbemande systemen zijn tegenwoordig relatief goedkoop en eenvoudig te kopen. Een typisch voorbeeld hiervan is een 'onbemand vliegtuig' of 'drone'. Zo’n systeem kan worden gebruikt om de openbare orde te verstoren of om verboden goederen binnen te smokkelen in een afgesloten omgeving zoals een vliegveld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie was samen met de Koninklijke Marechaussee en de Nationale Politie op zoek naar innovatieve oplossingen om te beschermen tegen deze mobiele systemen.

De partijen dachten aan oplossingen die de besturing gecontroleerd overnemen, het systeem storen of misleiden of de locatie van de bestuurder van het systeem aangeven. Maar ieder ander idee dat bijdraagt aan het opsporen, herkennen of gecontroleerd verwijderen van een onbemand systeem was welkom binnen deze oproep. Aan de oproep werd gehoor gegeven door Robin Radar Systems.

Project Robin Radar Systems B.V. - Mobiel Drone detectie Radar

De grote beschikbaarheid van drones biedt zowel kansen als bedreigingen. Reageren op mogelijke dreigingen van onbemande vliegende systemen start met het vroegtijdig herkennen ervan. Visuele waarneming alleen, biedt daarin onvoldoende reactietijd. Robin ontwikkelde een mobiel radarsysteem om drones vroegtijdig te herkennen. De Drone Detectie Radar beschikt over de volgende unieke eigenschappen:

  • Kijkt voortdurend 360° rondom en ontdekt drones op vele kilometers afstand.
  • Onderscheidt drones van vogels en andere objecten.
  • Ontdekt zowel bestuurde als autonoom vliegende drones.
  • Biedt diverse interfaces: live streams, database reports, real time visualisatie en het kunnen instellen van alarm zones.
  • Flexibel dekkingsgebied door het genetwerkt koppelen van meerdere systemen die één gezamenlijk beeld vormen.
  • Compact ontwerp dat mobiel en voortdurend ingezet kan worden.

Robin Radar lanceerde zijn eerste drone radar Elvira in 2015 en deze is inmiddels geïnstalleerd op luchtmachtbasissen in Europa en Azië, luchthavens als London Heathrow Airport en is ook ingezet op de G7 Top in 2015 en de NATO Summit in Brussel in 2018.

Radar en SBIR

Allereerst deed Robin Radar een haalbaarheidsonderzoek, dat werd afgesloten met een statisch prototype dat in één richting keek. Daarmee werd aangetoond dat drones te ontdekken en in te delen zijn met op radar gebaseerde technologie. Het daarop volgende prototype had inmiddels de beoogde constructie en heeft bewezen dat classificatie tot op grote afstand mogelijk is. Het laatste en definitieve prototype is gebruikt om aan te tonen dat de performance-eisen gehaald zijn en om alle keuringen voor certificering te doorlopen. Tenslotte is dit prototype ook ingezet voor analysedoeleinden bij de assemblage- en productievoorbereiding.

Daarnaast heeft Robin Radar een eerste productiebatch gemaakt en uitgeleverd aan klanten in Zwitserland, Duitsland en Engeland en is gestart met de tweede productiebatch. Ondertussen wordt het verder opschalen van de productie voorbereid. Parallel aan de uitrol en productievoorbereiding wordt de interface naar verschillende command en control systemen verder geoptimaliseerd, wordt de gebruiksinterface vereenvoudigd en wordt er doorontwikkeld aan het meer in detail classificeren van verschillende doelen.

Gegevens SBIR oproep Bescherming tegen onbemande mobiele systemen (drones)

Periode

Juni - augustus 2014

Opdrachtgever

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Koninklijke Marechaussee en de Nationale Politie

Budget

€ 1,75 miljoen

SDG’s

9.   Industrie, Innovatie en Infrastructuur
16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten