Foto NETICS

Deze SBIR oproep nodigde ondernemers, bedrijven en organisaties uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen om de maatschappelijke uitdagingen rondom afval aan te pakken. Snelgroeiende steden in Ghana, Ivoorkust, Jordanië, Libanon, Marokko, Nigeria en Senegal hebben hiermee te maken. De focus was doelmatig omgaan met lokale grondstoffen én indirecte, lokale grondstoffen zoals afval ten volste benutten, bijvoorbeeld voor toepassingen in de bouw. Ook moesten ondernemers rekening houden met de uitdagingen op het gebied van de stedelijke leefomgeving en de sociale context.

Het ging daarbij om de thema’s:

  1. Alternatieven voor wegwerpartikelen;
  2. Gebruik van lokale (indirecte) grondstoffen voor toepassing in de bouw;
  3. Innovaties om zwerfafval tegen te gaan.

NETICS en Searious business kwamen met oplossingen.

Project NETICS - De DrainUpGrader, betaalbare drainagegoten door een circulaire aanpak

Het enorme drainagenetwerk in Accra (Ghana) is in slechte staat door onderbrekingen en verstoppingen. Dit zorgt jaarlijks voor dodelijke overstromingen met miljoenen euro’s schade. Veel afval in de drains geeft stilstaand, vervuild water en daarmee gezondheidsrisico’s. Renovatie gaat traditioneel met betonnen goten. Beton heeft een hoge CO2-footprint en is duur waardoor renovatie van het hele systeem onbetaalbaar is. Renovatie kan alleen in kleine delen en slaat juist de meest overstromingsgevoelige gebieden met de meest kwetsbare mensen over. De DrainUpGrader is een hulpstuk voor graafmachines om drainagegoten van 60 centimeter diep en 60 centimeter breed te graven én de bodem en wanden meteen aan te persen. Zo ontstaat met gebruik van lokale grond een erosiebestendige laag waardoor de goot concurreert met betonnen goten. De DrainUpGrader maakt een duurzaam alternatief van de drainagegoot 10 keer goedkoper en 20 keer sneller. Het is daarmee zeer geschikt voor overstromingsgebieden in snelgroeiende steden. Hier wonen juist vaak de mensen met de laagste inkomens. 

NETICS heeft inmiddels al een breed netwerk opgebouwd in Accra. Mede dankzij Orange Corners, een initiatief vanuit RVO voor het boosten van lokaal ondernemerschap. Orange Corners Ghana wordt uitgevoerd door MDF West Africa en resulteerde in fase 1 in nieuwe contacten met aannemers. De European Business Organisation adviseerde NETICS bij het zakendoen in Ghana en opende deuren voor Europese financieringsmogelijkheden en contacten tot op regeringsniveau binnen de overheidsministeries in Ghana. Vanuit de Wereldbank loopt het programma dat verantwoordelijk is voor het Greater Accra Resilient and Integrated Development (GARID) waarin $ 200 miljoen beschikbaar is voor de reconstructie van een deel van de open drainages in Accra. Het doel is ook om de DrainUpGrader te demonstreren en in te zetten.

NETICS en SBIR

Dankzij de financiering vanuit het SBIR project kan NETICS een positie handhaven zonder meteen afhankelijk te zijn van grote bedrijven of investeerders. Daardoor kan het bedrijf vanuit eigen kracht de ontwikkeling verkennen en beheren. Het zorgt samen met innovatiekracht, snel handelen, unieke kennis, lean marktbenadering en een focus op maatschappelijke invloed voor de beste ingrediënten tot succes.

Project Searious business - MOSSUP - Moroccan Supermarkets tackling Single-Use Plastics

Het project ‘Moroccan Supermarkets tacking Single-Use Plastics’ (MOSSUP) biedt oplossingen voor het dringende probleem van plasticvervuiling in Marokko. Bij het project worden retailers en afvalinzamelaars betrokken en aangemoedigd tot actie in de vorm van inzameling en recycling van food-grade plastic verpakkingen. Het uiteindelijke doel van het project is het verminderen van eenmalig plastic afval en het verbeteren van het afvalbeheersysteem in Marokko door het opzetten van 2 pilots met 2 doelen. Het 1e doel is een volledig traceerbaar retoursysteem voor plastic flessen. Het 2e doel is een regeling voor herbruikbare voedselcontainers voor supermarkten.

Moroccan Supermarkets mannen voor een stelling
MOSSUP - Moroccan Supermarkets tackling Single-Use Plastics

Searious business  en SBIR

Het SBIR proces van RVO loopt al sinds het begin soepel volgens initiatiefnemer Alessandro Di Pietro van Searious Business en ook tijdens de coronapandemie. De bijeenkomsten met de andere SBIR bedrijven zijn een goede manier om in contact te komen met partijen die aan vergelijkbare projecten werken. Het wordt mogelijk om te netwerken met andere professionals op het gebied van duurzaamheid en om ideeën en expertise uit te wisselen. Het SBIR programma was voor Alessandro Di Pietro de kans om innovatieve ideeën in Marokko in te zetten. Het is een land dat kampt met enorme milieuproblemen door de toenemende productie en consumptie van wegwerpplastic. SBIR helpt start-ups bij het waarmaken van internationale projecten met enorme mogelijkheden en invloed. SBIR is in dit project het juiste platform om kleinere Nederlandse ondernemers te laten bijdragen aan beslissende milieukwesties in andere landen. Het project bevindt zich in de R&D-fase.

 

Yara van Heugten, BuZa
Yara van Heugten, Beleidsmedewerker Innovatie en Circulaire Economie, Directie Duurzame Economische Ontwikkeling, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Terugblik opdrachtgever ministerie van Buitenlandse Zaken

Yara van Heugten,  Beleidsmedewerker Innovatie en Circulaire Economie, Directie Duurzame Economische Ontwikkeling: “We wilden de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven beter benutten om oplossingen te ontwikkelen voor de SDG’s. In Nederland waren er succesverhalen van de SBIR methodologie, dus besloten wij  deze methode toe te passen in de internationale context. Het afvalprobleem in ontwikkelingslanden is enorm, terwijl het Nederlandse bedrijfsleven juist werkt aan circulariteit. Met deze SBIR oproep wilden we deze behoefte en kennis bij elkaar brengen. In de 1e fase ontvingen we minder voorstellen dan we hadden gehoopt. Uiteindelijk hebben we 11 organisaties een opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Op dit moment zijn 8 organisaties bezig met het ontwikkelen van prototypes en het testen daarvan. Het gewenste resultaat is uiteindelijk ontwikkelingsimpact. Dat wil zeggen dat de levensomstandigheden van arme mensen worden verbeterd. Het is nog even afwachten welke van de innovaties echt op de markt komt, schaal behaalt en zo op lange termijn een positieve invloed heeft. Maar een resultaat is al duidelijk zichtbaar: kennisuitwisseling tussen Nederlandse en lokale partijen. Ook dat heeft naar verwachting een positieve impact op ontwikkeling van de private sector en dus op de SDG’s.”   

Gegevens SBIR oproep Circulaire innovaties in snelgroeiende steden in Afrika

Periode

Juli - september 2019

Opdrachtgever

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Min BZ)

Budget

€ 3,9 miljoen

SDG’s

1. Geen Armoede 
9. Industrie, Innovatie en Infrastructuur
11. Duurzame Steden en Gemeenschappen
12. Verantwoorde Consumptie en Productie