Foto Carel Kramer

Beste lezer,

De klimaatopgave betekent dat we flink wat duurzame energieprojecten in ons land kunnen verwachten. Niet alleen windmolens en zonnepanelen, maar ook projecten voor geothermie en bio-energie. Dit kan  – zeker met onze beperkte ruimte – snel leiden tot onzekerheid en weerstand bij omwonenden. Zij laten zich niet zomaar iets aanpraten en hebben zelf goede ideeën die ze willen laten horen op het moment dat besluiten worden genomen.

Een luisterend oor kan bijdragen aan draagvlak, maar dat is niet waar het mij primair om gaat. Ik deel daarom de insteek met uw Green Deal dat het goed inpassen van een energieproject niet mogelijk is zonder inzicht in de belangen, wensen en ideeën van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Het inpassen vereist dan ook een goed participatieproces. Het risico is dat je daarbij vooral in gesprek raakt met gevestigde partijen en vergeet te overleggen met de burgers die in het gebied wonen. Mede daarom is het zo waardevol dat bij de start van deze Green Deal allerlei partijen met praktijkervaring aanboden om hun kennis en inzichten hierover beschikbaar te stellen.

Dit magazine bewijst voor mij dat dit een succesvolle aanpak is geweest. Enkele ideeën konden we direct al inpassen in het Klimaatakkoord, bijvoorbeeld met heldere afspraken over proces- en financiële participatie bij projecten voor hernieuwbare elektriciteit op land.

Ik wil u allen bedanken dat u hier samen serieus werk van heeft gemaakt. Dat geldt in het bijzonder voor de initiatiefnemers van deze Deal, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties. Ik vind het mooi dat dit project veel heeft losgemaakt in uw achterbannen, zoals het vaststellen van nieuwe gedragscodes over participatie.

Jammer genoeg kunnen we geen afsluitende bijeenkomst houden. In deze rare tijden is dit digitale magazine een passend alternatief. Ik hoop dat dit ons helpt om van elkaar te blijven leren hoe we omwonenden deelgenoot kunnen maken van de opgave waar we komende jaren voor staan.

Lidewijde Ongering
Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Lidewijde Ongering, secretaris-generaal bij EZK
Lidewijde Ongering, Secretaris-Generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat