De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) schreven samen het rapport Het betrekken van Burgers bij de Energietransitie. In dit rapport delen zij hun ervaringen over de invulling van betrokkenheid van burgers bij de planontwikkeling en besluitvorming van energieprojecten. Daarnaast gaat het rapport in op de rol en de inzet van omgevingsraden en op welke manier omgevingsraden betrokken kunnen worden bij de besluitvorming van duurzame energieprojecten.