De overgang naar een hernieuwbare energievoorziening is in volle gang. De elektriciteits- en gasnetten gaan door de energietransitie ingrijpend veranderen, ze moeten bijvoorbeeld worden uitgebreid of aangepast worden voor een ander soort gas. Het is belangrijk dat de nodige aanpassingen samen efficiënt en slim ontworpen worden en gezorgd wordt voor een goede ruimtelijke inpassing. Het document Kader Netbeheer Nederland: Basisinformatie over energie-infrastructuur, opgesteld door Netbeheer Nederland, legt uit hoe de energienetten werken en hoe ze veranderen door de energietransitie. Het document kan gebruikt worden bij het opstellen van de verschillende Regionale Energie Strategieën waar nieuwe energieprojecten worden gepland en waar rekening gehouden moet worden met de energie-infrastructuur.