In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de lokale gemeenschap een grote stem krijgt in de vormgeving van de energietransitie. Deze afspraak onderstreept hoe belangrijk het is om lokale partijen en bewoners te laten meepraten en meebeslissen over waar en onder welke voorwaarden duurzame energieprojecten gerealiseerd worden. De participatie van verschillende partijen vindt op verschillende niveaus plaats. Energie Samen, LTO en de Natuur en Milieufederaties spraken bijvoorbeeld met elkaar over de samenwerking tussen (agrarische) grondeigenaren en burgerenergiecoöperaties en de voordelen van het samenwerken. In het memorandum Samenwerking Energiecoöperaties en Agrarische Grondeigenaren geven ze suggesties voor de manier waarop partijen een samenwerking kunnen vormgeven.