In maart 2018 is door 27 organisaties de Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten gesloten. Het doel van deze Green Deal was om gezamenlijk inzichten en ideeën te verzamelen en deze te delen om participatieprocessen te verbeteren bij het inpassen van duurzame energieprojecten in de fysieke en sociale leefomgeving. Door participatieprocessen goed in te richten wordt informatie, kennis, ervaringen en standpunten vroegtijdig en beter gedeeld, kan er meer draagvlak worden gecreëerd voor duurzame energieprojecten en wordt mogelijk de doorlooptijd van de planvorming, het ontwikkelen en het realiseren van duurzame energieprojecten verkort.

In de Green Deal zijn afspraken gemaakt om dit doel te bereiken. Dit afsluitingsmagazine blikt terug op de belangrijkste resultaten van de Green Deal.

Voorwoord Lidewijde Ongering, secretaris-generaal bij EZK

Gedragscode Zon op land

Gedragscode Wind op land

Gedragscode Geothermie

Interview Marc Rijnveld: ‘We leren initiatiefnemers hoe ze goed met hun omgeving kunnen omgaan’

Interview Ieke Benschop: ‘Maak geen trucje van participatie’

Interview Bas Rüter: ‘Ik kijk terug op een van alle kanten constructief proces’

Basisinformatie Netbeheer Nederland over energie-infrastructuur

Memorandum Samenwerking energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren

Checklists natuurbelangen bij wind- en zonne-energie op land

Advies over het inzetten van een omgevingsraad

Slotwoord Matthijs Nijboer: De knikkers en het spel