Grootschalige energie uit zon op land is nodig om de doelstelling voor 2030 voor hernieuwbare opwekking te halen. Het streven is om de ruimtelijke impact hiervan zoveel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd is het de overtuiging dat zonneparken op land ook meerwaarde kunnen bieden voor een gebied. Het is daarbij belangrijk dat de locatie goed gekozen is, de zonneparken goed zijn vormgegeven en beheerd worden, en de verschillende partijen uit de omgeving optimaal betrokken zijn bij het bouwen van parken. De branchevereniging Holland Solar heeft het initiatief genomen om de Gedragscode Zon op Land op te zetten. Hierin staan afspraken over onder andere ruimtegebruik, landschap en biodiversiteit, maar ook over burgerparticipatie in het proces en financiële betrokkenheid van bewoners en bedrijven uit de omgeving.

In onderstaande video nemen Roland Pechthold en Willem Biesheuvel (GroenLeven) ons mee naar het grootste drijvende zonnepark van Europa, de Bomhofsplas in Zwolle. Hierbij is de gedragscode van Holland Solar gevolgd. De ontwikkelaars vertellen over hoe de gedragscode is toegepast en heeft bijgedragen aan de betrokkenheid van de omgeving bij de ontwikkeling van het project. Het park is na realisatie verkocht aan lokale, samenwerkende partners, waaronder de lokale energiecoöperatie. Meer informatie is te vinden op: https://blauwvingerenergie.nl/project/zonnepark-bomhofsplas-2