Windmolens op land zijn nodig om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, maar in de praktijk is het vaak een hele uitdaging om windmolens te plaatsen; zowel technisch, financieel als maatschappelijk. Om alle belangen recht te doen, hebben brancheorganisatie NWEA, de belangenvereniging voor omwonenden windturbines NLVOW, Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, de Natuur en Milieufederaties en de koepel van energiecoöperaties Energie Samen de richtlijnen in de Gedragscode Wind op Land vernieuwd.

In onderstaande video vertellen Erik van Norren (Vattenfall) en Rob Rietveld (NLVOW) over het toekomstige windpark Nij Hiddum-Houw. Aan de hand van de gedragscode is de omgeving betrokken bij de ontwikkeling van het project. De ontwikkelaar en de omgevingsraad hebben uitgebreide afspraken gemaakt over hoe de omgeving gaat meeprofiteren van het windpark. Deze afspraken zijn vastgelegd in een omgevingsovereenkomst. Meer informatie is te vinden op: www.nijhiddumhouw.nl