DAGO, de belangenbehartiger van aardwarmte-operators in Nederland, ontwikkelde de Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten. De kern van deze gedragscode is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium wordt betrokken bij aardwarmteprojecten. Operators willen namelijk een goede buur zijn in de omgevingen waarin ze aardwarmte winnen. Het doel van de gedragscode is duidelijke afspraken maken over hoe de omgeving wordt betrokken bij plannen voor nieuwe aardwarmteprojecten. De gedragscode bindt de leden van DAGO aan een aantal basisprincipes over participatie en communicatie. Zo kan de aardwarmtesector zich verder ontwikkelen en bijdragen aan de toekomst van een duurzame warmtevoorziening in Nederland.

In onderstaande video vertelt Tarek Hopman (HVC) over de impact van het project Polanen op de omgeving. Ook vertelt hij meer over het gesprek met de omwonenden en glastuinbouwers. Zij gaan zelf ook gebruik maken van de aardwarmte vanuit het project. Meer informatie is te vinden op: https://www.etp-westland.nl/aardwarmte-polanen/