De Natuur- en Milieufederaties en Natuur & Milieu zien het belang van duurzame energieprojecten op land voor een snelle energietransitie, maar tegelijkertijd moet ook rekening gehouden worden met de natuurwaarden en een goede afstemming tussen de betrokken partijen. Daarom hebben ze twee checklists opgesteld: de Checklist Natuurbelangen bij windenergie op land en de Checklist Natuurbelangen bij grondgebonden zonneparken met als doel om in een vroeg stadium van een wind- of zonneproject het gesprek te openen over een goede omgang met natuurbelangen. De checklists geven concrete suggesties voor maatregelen om lokale ecologische waarden te ontzien of eraan tegemoet te komen.