Dit is wat wij doen

Octrooicentrum Nederland levert de infrastructuur voor de bescherming van kennis door octrooien in Nederland. Wij vertegenwoordigen Nederland in het internationale netwerk van intellectueel eigendom (IE). En we helpen het (toekomstige) mkb bij het gebruik van het octrooistelsel. We informeren en inspireren deze ondernemers. Zo kunnen zij een bewuste keuze maken over het benutten van hun intellectueel eigendom.

Dit willen we bereiken

Over 10 jaar is het mkb beter in staat om het octrooistelsel te benutten. Ondernemers zijn zich ervan bewust dat innovatie en IE onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ze weten welke organisaties ondersteuning bieden als ze vragen hebben. Ondernemers benutten de juiste kennis en hulp en brengen IE-bescherming in de praktijk toe.

Intellectueel eigendom is voor deze ondernemers geen abstract begrip, maar een toegankelijk middel, dat hoort bij innovatie. Door hun innovaties goed te beschermen, dragen ondernemers ook bij aan de versterking van de Nederlandse economie.

Zo werken wij

Octrooicentrum Nederland is betrouwbaar. We werken met gevoelige en geheime informatie. Daar gaan we zorgvuldig mee om.

We zijn klantgericht. We willen onze klanten op het juiste moment, met de juiste kennis informeren. We luisteren naar onze klanten en proberen hen optimaal te ondersteunen.

Octrooicentrum Nederland is gezaghebbend als het gaat om kennisbescherming. We verwerken octrooiaanvragen en produceren voor onze klanten kwalitatief uitstekende onderzoeken naar de stand van de techniek. We geven voorlichting over het octrooistelsel en over een beter gebruik van dat stelsel. Ook zorgen we ervoor dat we de markten kennen waar octrooibescherming van groot (algemeen) economisch belang is. En we doen (data-)onderzoek en signaleren trends die we delen met onze stakeholders.

We zijn onafhankelijk. Octrooicentrum Nederland heeft geen commercieel belang bij het geven van zijn voorlichting. We dienen het algemeen publiek belang en zijn daardoor een onafhankelijke gesprekspartner.

Voor deze doelgroepen werken wij

Doelgroep Wat weet de doelgroep over IE?

Toekomstige technische innovatieve
mkb-ondernemers

Geen-laag IE-kennisniveau
Technische innovatieve mkb-ondernemers Midden-hoog IE-kennisniveau
IE-professionals (octrooigemachtigden,
IE-juristen en IE-advocaten)
Hoog IE-kennisniveau