Octrooiregistratie en -verlening

De cijfers in dit jaarbericht gaan vooral over octrooiaanvragen en verleende octrooien onder de Rijksoctrooiwet. Ook presenteren we cijfers over de Europese octrooien, verleend door het Europees Octrooibureau (EOB), die in Nederland door octrooihouders geldig zijn gemaakt.

Daarnaast is vermeldenswaardig dat er in 2019 6.954 octrooiaanvragen vanuit Nederland bij het EOB zijn ingediend. Met 4.011 octrooiaanvragen onder het Patent Cooperation Treaty (PCT) bezet Nederland bovendien een 10e plaats op de mondiale ranglijst.

Aantal ingediende octrooiaanvragen

In 2019 zijn er onder de Rijksoctrooiwet 2.678 nieuwe Nederlandse octrooiaanvragen ingediend, het hoogste aantal van de afgelopen 5 jaar.

Aantal ingediende Nederlandse octrooiaanvragen 2014 t/m 2019

Aantal ingediende Nederlandse octrooiaanvragen 2014 t/m 2019
ingediende octrooiaanvragen
20142582
20152490
20162604
20172606
20182519
20192678
Brontabel als csv (96 bytes)

Aantal verleende octrooien

In 2019 hebben we (zoals altijd 18 maanden na indiening) 1.936 octrooien verleend. Dit aantal is bijna gelijk aan dat in 2018 (1.972 aanvragen).

Aantal verleende octrooien 2014 t/m 2019

Aantal verleende octrooien 2014 t/m 2019
verleende octrooien 2014-2019
20141722
20151377
20161914
20172307
20181972
20191936

Het verschil met het aantal aanvragen van 18 maanden eerder ontstaat door aanvragen die ingetrokken of vervallen zijn (met name omdat deze niet aan de wettelijke vereisten voldeden). De introductie van het nieuwe IT-registratiesysteem BPP (Benelux Patent Platform) in 2015 leidde tot een dip en vervolgens tot een piek in 2017 toen achterstanden weggewerkt konden worden.

Brontabel als csv (98 bytes)

Verzoek- en bezwaarschriften

Het aantal verzoekschriften om herstel is sinds 2015 jaarlijks gegroeid. In 2019 zijn er 90 verzoekschriften om herstel aangevraagd. Het aantal verzoekschriften om advies en het aantal bezwaarschriften tonen een iets meer grillig verloop. In 2019 zijn er 5 verzoekschriften om advies en 11 bezwaarschiften ingediend.

Verzoek- en bezwaarschriften in 2014 t/m 2019

Verzoek- en bezwaarschriften in 2014 t/m 2019
verzoekschrift art. 23 ROW (herstel in de vorige toestand)bezwaarschrift (herstel in de vorige toestand)verzoekschrift art. 76-84-87 ROW (advies)
20145851
201538711
201656123
201769115
20188254
201990115
Brontabel als csv (232 bytes)

Verdeling van verleende octrooien over IPC-klassen

Om de verdeling te bepalen van de verleende octrooien over de verschillende technologiegebieden, hebben we gebruikgemaakt van een technologie-classificatie in 5 hoofdtechnologiegebieden overeenkomstig de International Patent Classification van het WIPO.

De bedoelde verdeling over de verschillende technologiegebieden is redelijk constant in de afgelopen 5 jaar. Ongeveer 40% van de verleende octrooien is afkomstig uit de werktuigbouw. Daarnaast worden veel octrooien verleend in overige technologiegebieden, met name de bouw. Er is een lichte groei waarneembaar op de gebieden chemie en farmacie.

IPC-verdeling verleende octrooien Rijksoctrooiwet 2014-2019

IPC-verdeling verleende octrooien Rijksoctrooiwet 2014-2019
I: elektronica en elektrotechniekII: instrumentenIII: chemie en farmacieIV: werktuigbouwkundeV: overig (w.o. bouw)
201413,30%12,60%11,40%42,00%20,50%
201513,30%10,80%10,20%42,40%23,40%
201613,30%11,10%10,80%42,00%22,80%
201712,60%12,70%12,20%39,40%23,10%
201813,20%11,90%12,60%39,60%22,70%
201913,30%13,20%14,50%39,90%19,10%
Brontabel als csv (367 bytes)

Aantal aanvragen uit het buitenland 2014-2019

In de onderstaande figuur is te zien dat het aantal octrooiaanvragen uit het buitenland in de periode 2015 t/m 2018 meer dan verdubbeld is. Het gaat hier om buitenlandse aanvragers die er specifiek belang bij hebben om een Nederlands octrooirecht te vestigen. Ze kiezen daarvoor dan de directe weg van een aanvraag bij Octrooicentrum Nederland. De ‘dip’ in 2015 is hierboven al uitgelegd.

Ingediende aanvragen 2014 t/m 2019 - buitenland

Ingediende aanvragen 2014 t/m 2019 - buitenland
ingediende aanvragen buitenland
2014288
2015160
2016314
2017374
2018449
2019451

Van het totaal aantal octrooiaanvragen (2.678) zijn er 1.941 (meer dan 70%) in het Engels ingediend. Achtergrond hiervan is meestal dat deze aanvragers hun aanvraag op een later moment mogelijk willen doorzetten naar het Europees Octrooibureau. Op deze manier fungeert Octrooicentrum Nederland voor Nederlandse aanvragers als opstap naar octrooirechten (en het zakendoen) op de Europese markt.

Brontabel als csv (94 bytes)

Aantal Europese octrooien die in Nederland gevalideerd zijn (‘EPNL’-octrooien) 2014-2019

Onderstaande figuur laat het aantal (door het EOB verleende) Europese octrooien zien waarbij (ook) Nederland werd aangewezen als land waar dat octrooi geldig zou moeten worden. Dit resulteerde in een (record)aantal van 135.636 stuks in 2019.

Aantal Europese octrooien die in Nederland gevalideerd zijn (‘EPNL’-octrooien) 2014 t/m 2019

Aantal Europese octrooien die in Nederland gevalideerd zijn (‘EPNL’-octrooien) 2014 t/m 2019
Verleende EPNL-octrooien 2014 - 2019
201458526
201563545
201690927
2017101563
2018124216
2019135636

De toenemende stroom Europese octrooien komt omdat het EOB erg succesvol is met het wegwerken van werkachterstanden.

Brontabel als csv (114 bytes)

Aantal ontvangen vertalingen

Voor de validatie van een Europees octrooi in Nederland is een vertaling vereist. In 2019 hebben octrooihouders voor Europese octrooien 27.592 vertalingen ingediend bij Octrooicentrum Nederland. Met deze 27.592 (vertaalde, van origine Europese) octrooien erbij kwam het totaal aantal levende octrooirechten in Nederland eind 2019 uit op het recordaantal van 225.952 stuks.

Ontvangen vertalingen 2014 t/m 2019

Ontvangen vertalingen 2014 t/m 2019
Ontvangen vertalingen 2014 - 2019
201415418
201515426
201620830
201723816
201825654
201927592

Alle levende octrooirechten in Nederland zijn in te zien in het digitale octrooiregister van Octrooicentrum Nederland: www.octrooiregister.nl

Brontabel als csv (108 bytes)

Regionale verdeling van verleende octrooien in 2016-2019

In de onderstaande figuur is de regionale verdeling te zien van de verleende octrooien onder de Rijksoctrooiwet, in de periode 2016-2019, per 100.000 inwoners, voor de 40 zogeheten COROP-gebieden. De COROP-indeling is een standaardindeling van Nederland in regio’s, onder andere voor analytisch onderzoek.

De regio Delft inclusief het Westland heeft met meer dan 187 rijksoctrooien per 100.000 inwoners de hoogste octrooidichtheid in de periode 2016-2019. Deze octrooien zijn afkomstig van de TU Delft en vele technologisch innovatieve mkb’ers in de regio, waaronder spin-offs van de TU Delft en innovatieve bedrijven in het Westland. Delft wordt op afstand gevolgd door Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven en omgeving) en de Achterhoek.

Aantal verleende octrooien Rijksoctrooiwet 2016-2019 per 100.000 inwoners

Aantal verleende octrooien Rijksoctrooiwet 2016-2019 per 100.000 inwoners
CoropnaamAantal verleende octrooien Rijksoctrooiwet 2016-2019 per 100.000 inwoners
Oost-Groningen14,3
Delfzijl en omgeving4,3
Overig Groningen20,8
Noord-Friesland35,2
Zuidwest-Friesland26,9
Zuidoost-Friesland47,8
Noord-Drenthe19,7
Zuidoost-Drenthe25,3
Zuidwest-Drenthe11,1
Noord-Overijssel36
Zuidwest-Overijssel35,7
Twente42,4
Veluwe47,3
Achterhoek52,9
Arnhem-Nijmegen39
Zuidwest-Gelderland40,5
Utrecht43,9
Kop van Noord-Holland28,5
Alkmaar en omgeving27
IJmond16,3
Agglomeratie Haarlem24,5
Zaanstreek15,3
Groot-Amsterdam34,6
Het Gooi en Vechtstreek29,5
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek37,7
Agglomeratie 's-Gravenhage34
Delft en Westland187,3
Oost-Zuid-Holland28,1
Groot-Rijnmond45,3
Zuidoost-Zuid-Holland51
Zeeuwsch-Vlaanderen15,1
Overig Zeeland21,9
West-Noord-Brabant32,4
Midden-Noord-Brabant42,4
Noordoost-Noord-Brabant48,6
Zuidoost-Noord-Brabant75,9
Noord-Limburg38,6
Midden-Limburg28,6
Zuid-Limburg16,6
Flevoland17,5

Als gezegd: Europese octrooien zijn niet meegerekend.

Brontabel als csv (1 kB)

Voorlichtingsactiviteiten

Octrooicentrum Nederland zet verschillende producten en diensten in om het (toekomstig) mkb te helpen bij het gebruik van het octrooistelsel. Dat stelt deze ondernemers in staat een bewuste keuze te maken over hoe zij hun intellectueel eigendom benutten. Dit doen we door te informeren, inspireren en motiveren. De waardering voor onze inzet is groot: in 2019 waardeerden deelnemers aan onze octrooiworkshops deze bijeenkomsten met een 8,5.

Bereikcijfers

Bereikcijfers
Producten en dienstenBereik
Individuele gesprekken (een-op-een)693
Onderzoeken (oriënterende onderzoeken en zoekadviezen)558
IE-vragen beantwoord (per mail en telefoon)6.058
Workshops en gastcolleges – aantal deelnemers5.102
E-learning – aantal bereikte studenten3.265
Bijeenkomsten – aantal deelnemers332
Artikelen, blogs, brochures en social media43.532
Online tools (databank Octrooilicenties, Espacenet met Nederlandse vertaling, IE-kostencalculator)75.565
Website214.666
Brontabel als csv (503 bytes)