Topsectoren

Onderstaande grafiek laat het aandeel van de topsectoren in de octrooiaanvragen zien, als percentage van het totaal van alle octrooiaanvragen, ingediend door Nederlandse aanvragers in de periode 2013-2017 bij WIPO, EOB of Octrooicentrum Nederland. Hierbij zijn de octrooiaanvragen toegekend aan de topsectoren op basis van de technologieën waarop deze betrekking hebben (zie het rapport ‘Octrooitoppers: topsectoren vanuit octrooiperspectief’ voor meer informatie over de afbakening).

Een octrooiaanvraag kan op basis van de technologieën waarop deze betrekking heeft, tot meerdere topsectoren behoren. Het aandeel is redelijk constant voor de jaren die hier in beschouwing zijn genomen. Bijna 70% van de octrooiaanvragen kunnen op basis van hun technologie worden toegekend aan de topsector Hightech Systemen & Materialen (HTSM), de grootste topsector gerekend naar het aantal octrooiaanvragen. De kleinste topsector is de topsector Tuinbouw & uitgangsmaterialen (minder dan 1%). De topsector creatieve industrie is buiten beschouwing gelaten omdat het modelrecht hier meer van toepassing is dan het octrooirecht.

Aandeel topsectoren als percentage van het totaal aantal octrooiaanvragen vanuit Nederland 2013-2017

Aandeel topsectoren als percentage van het totaal aantal octrooiaanvragen vanuit Nederland 2013-2017
HTSMLifesciences en HealthTransport en LogistiekTuinbouw en UitgangsmaterialenWater
201366,70%12,60%5,30%0,80%1,50%
201468,00%12,20%7,10%1,10%2,10%
201565,00%11,70%6,70%0,90%2,00%
201665,90%11,80%6,80%1,20%1,90%
201770,60%13,10%7,10%0,90%1,70%
Brontabel als csv (280 bytes)