‘Bij aanvang van hun studie hebben studenten vaak weinig of geen kennis van intellectueel eigendom. Door de masterclasses van Octrooicentrum Nederland bij te wonen, krijgen onze studenten inzicht in deze materie. Deze kennis kunnen zij in hun latere werkomgeving benutten.’

Prof. dr. Peter Desain, Chair Artificial Intelligence Dept., Radboud University Nijmegen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour Centre for Cognition

Missie

Toekomstige innovatieve ondernemers zijn IE-bewust en weten waar zij informatie kunnen verkrijgen over IE als zij hier in aanraking mee komen in hun loopbaan. Het is dan ook belangrijk dat zij tijdens hun opleiding leren hoe ze met IE moeten omgaan. Daarom ondersteunt Octrooicentrum Nederland innovatie,- techniek- en ondernemerschapsstudies op verschillende hogescholen en universiteiten.

‘Tijdens onze opleiding ‘Strategy of Innovation’ leiden wij de innovatieleiders van de toekomst op. Wij voorzien onze studenten van de strategische kennis en vaardigheden die ze daarvoor nodig hebben. De gastcolleges van Octrooicentrum Nederland zijn een waardevolle aanvulling op het programma. Studenten leren hoe ze waarde kunnen toevoegen aan innovaties – een essentieel aspect van innovatiestrategieën dat vaak over het hoofd wordt gezien.’

Murat Tarakci, Associate Professor of Innovation Management, Academic Director of MSc Management of Innovation, Rotterdam School of Management

Ontwikkelingen in 2018

Leren en inspireren via workshops en gastcolleges
Studenten zijn de ondernemers van de toekomst. Tijdens de IE-workshops en gastcolleges die onze octrooiadviseurs geven, leren studenten bijvoorbeeld hoe ze hun innovatie kunnen beschermen. Of welke maatregelen ze moeten nemen als ze gaan samenwerken. Ze leren ook hoe ze octrooidatabanken kunnen gebruiken om inspiratie op te doen.

Ook begeleiden onze octrooiadviseurs speciale ondernemerschapsprojecten. Tijdens die projecten krijgen studenten de opdracht om een fictieve onderneming op te zetten, waarbij IE-rechten een belangrijke rol spelen. Studenten kunnen ook deelnemen aan een interactief octrooispel. Tijdens deze managementgame gaan ze de uitdaging aan om van hun uitvinding een winstgevend product te maken.

Ondersteuning voor docenten
Octrooicentrum Nederland heeft speciale onderwijsmodules ontwikkeld, zoals ThatsIP voor het hbo, en 4 modules voor universiteiten (IP for Engineers, IP for Managers, IP for Economists, IP for Scientists (biotech). Dit zijn e-learningmodules waarbij studenten op een laagdrempelige manier kennismaken met IE. Deze modules hebben ook een docentenhandleiding, zodat docenten zich niet helemaal hoeven te verdiepen in de materie.

Een ander initiatief van Octrooicentrum Nederland is het Octrooigilde, een platform voor docenten, opleidingsmanagers en andere medewerkers binnen het (hoger) onderwijs, die meer willen doen met IE binnen hun opleiding. Het gilde biedt zijn leden een platform om ervaringen op IE-gebied uit te wisselen. Opleidingsinstituten kunnen op deze manier van elkaars kennis profiteren. Ook organiseert Octrooicentrum Nederland jaarlijks een masterclass voor het octrooigilde, met als doel de gildeleden te helpen om IE te implementeren in het onderwijs. De masterclass heeft elk jaar een ander thema, gerelateerd aan IE.

In 2018 hebben we een automatisch nakijkformulier voor IE-onderwijs ontwikkeld: IP-easi. Studenten vullen op dit opdrachtformulier een soort ‘checklist’ in waarbij ze in hun rol als ondernemer alle IE-aspecten van hun innovatieve product langsgaan. Speciale software beoordeelt de antwoorden digitaal, wat het makkelijker maakt voor docenten om IE in het lesprogramma op te nemen.

Uitbreiding van het concept ‘Train de trainer’
IE wordt langzaam geïmplementeerd in het onderwijs, maar het kan nog beter. We willen graag nog meer studenten bereiken, wat betekent dat we nog meer docenten moeten bedienen. Ook hebben we de ambitie om IE in het ondernemerschapsonderwijs toe te voegen. Dit doen we door het ‘train de trainer’-concept uit te breiden: een webpagina ontwikkelen met links naar bestaand basismateriaal, onderwijsmodulen en rapporten. Daarnaast willen we een Massive Online Open Course (MOOC) voor IE-onderwijs ontwikkelen.

‘Kennis over intellectueel eigendom is voor de deelnemers aan de minor Ondernemen van essentieel belang. De studenten worden zich ervan bewust dat het belangrijk is een onderscheidende positie in de markt in te nemen en ze leren hoe ze kunnen voorkomen dat ze inbreuk of plagiaat plegen. Ze lopen minder risico dat hun bedrijfsidee wordt gekopieerd en ze verbeteren hun concurrentiepositie. Het is mijn overtuiging dat kennis over intellectueel eigendom een vast onderdeel hoort te zijn binnen het hoger onderwijs.’

Edwin Muntjewerff, coördinator minor Ondernemen, De Haagse Hogeschool

2018
Onze bijdragen aan het hoger onderwijs in 2018 in cijfers
Aantal presentaties 91
Aantal deelnemers presentaties 2018
Aantal gastcolleges 76
Aantal deelnemers gastcolleges 2723
Aantal gebruikers IP-easi, nakijkformulier 1156
Aantal bezoekers ThatsIP 1775