2.1 Ontwikkeling in broeikasgasemissies

2.2 Ontwikkelingen in energiegebruik en energiebesparing

2.3 Ontwikkelingen in hernieuwbare energie

2.4 Ontwikkelingen bij agrarische ondernemers

2.5 Instrumenten