Jan pieter

Op de Groningse gasbel met een slot op de gasmeter

Melkveehouder Jan Pieter van Tilburg wordt de energiekampioen van de melkveehouders genoemd. Samen met zijn vrouw heeft hij een bedrijf in Hellum (Groningen). Zij gaan niet voor een groter, maar voor een duurzamer bedrijf met een goede relatie met de omgeving. Hij pakt dit stapsgewijs aan en is eerst nagegaan hoe hij energie kon besparen. 

Een vitaal platteland én energieleverancier

Jan Reinier de Jong en José Bos uit Odoorn zijn de vierde generatie akkerbouwers op dit bedrijf. Hij ziet een gezonde bodem als basis van zijn bedrijf, waarbij ook het op de juiste tijd zaaien en oogsten hoort. Dat betaalt zich uit in een hoge kwaliteit en weerbaarheid van het voedsel dat hij verbouwt, zoals aardappelen, bieten en brouwgerst.

Tulpen op zonne-energie

Sam Ruijter van Ruijter Bloembollen heeft een teelt- en broeierijbedrijf voor bloembollen in Slootdorp Noord-Holland. Hij teelt onder andere tulpen en gladiolen. Dat doet hij door slimme samenwerking met akkerbouwers in de Wieringermeer en Anna Paulownapolder, die de bollenteelt opnemen in het bouwplan voor hun gronden.

Het duurzaamhEitje

Johan Bouwhuis runt met zijn vrouw Rianne, dochter Mirjam en zoon Erik een pluimveebedrijf in het Drentse Witteveen. In 2012 was Johan al bezig met klimaat en hij was één van de deelnemers aan het netwerk Boerenklimaat.nl. Een kringloopbenadering met vruchtbare bodem als basis staat voor hem centraal. Op ruim 160 hectare verbouwt hij tarwe, koolzaad en mais.

Wim van Reosse;

Melk en vlees zoals het bedoeld is

Grenzend aan natuurgebied de Regte Heide hebben Wim en Harriëtte van Roessel hun agrarisch bedrijf met fruitbomen, kruidenrijke bosweides, melkvee, vleeskalveren en kippen. Circulariteit vormt het fundament van het bedrijf: alles wat de natuur geeft zo goed mogelijk gebruiken om gezond en hoogwaardig voedsel te produceren. Zo vinden ze dat kalfsvlees onlosmakelijk verbonden is met zuivelproductie.