Interview met Sam Ruijter, bloembollenkweker

Sam Ruijter van Ruijter Bloembollen heeft een teelt- en broeierijbedrijf voor bloembollen in Slootdorp Noord-Holland. Hij teelt onder andere tulpen en gladiolen. Dat doet hij door slimme samenwerking met akkerbouwers in de Wieringermeer en Anna Paulownapolder, die de bollenteelt opnemen in het bouwplan voor hun gronden. Sam heeft een kassencomplex van circa één hectare. Tulpenkassen worden in de wintermaanden gebruikt om tulpen in bloei te trekken. Dat kost veel energie, vooral gas voor verwarming van de kas. De bloembollensector heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 klimaatneutraal te produceren. Daarvoor is het nodig om het energiegebruik, met name het gebruik van aardgas, snel terug te brengen. Vrijwel alle tulpenkassen staan in de zomer leeg. In dat seizoen gaat de warme kaslucht grotendeels verloren, terwijl die ook geoogst kan worden. Daarvoor gaat Sam een nieuw systeem proberen, waarbij warm water wordt opgeslagen in een enorme silo die als warmtebuffer dient. De warmte kan vervolgens op verschillende manieren worden gebruikt. Tulp is verreweg het grootste bolgewas en de pilot van Sam is direct relevant voor enkele honderden bedrijven.

Hoe geef je klimaatbeheer vorm?

“Het reduceren van broeikasgassen past voor mij in een breder plaatje van verduurzaming van het bedrijf. Dan doel ik bijvoorbeeld op duurzaam bodembeheer en beperking van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, wat ik heel belangrijk vind. Mijn kas heeft het Groen Label Kas certificaat, dat staat voor zuinig omgaan met grondstoffen en water. Maar reductie van het gebruik van aardgas is belangrijk voor een tuinder. Daarom ga ik deze pilot uitvoeren met drie verschillende opties. In de eerste plaats gebruik ik de warmte voor het drogen van de bollen, waarbij de warmte met name ’s nachts wordt gebruikt. We besparen, naar schatting, circa 15.000 m3 aardgas per jaar. Als tweede optie gebruik ik de warmte ook in het najaar, waarbij zo nodig een warmtepomp kan worden ingezet. De besparing loopt dan op naar circa 50.000 m3 aardgas per jaar. Tenslotte kan de warmte ook ondergronds worden opgeslagen, en dan kan het bedrijf ook in de winter volledig zonder aardgas functioneren”. 

Wat levert het je op?

“Dankzij de subsidie is er zicht op terugverdienen van de kosten. Zonder die ondersteuning is het maar de vraag of het project rendabel wordt. Ik vind de prijzen voor aardgas nog altijd veel te laag, zodat dat het nu lastig is om dit soort projecten terug te verdienen. Wel voorzie ik dat gas in de toekomst veel duurder gaat worden, dus het is een investering voor in de toekomst. Als de pilot succesvol is, kan het concept breder worden toegepast in de sector”. 

Wat zijn je verdere plannen?

“Dan denk ik in de eerste plaats aan meerlagenteelt om meer energie te besparen. Vervolgens denk ik aan zonnepanelen om de benodigde energie voor pompen en dergelijke zelf op te wekken. Dan kunnen we wellicht energieneutraal of zelfs energieleverend worden”.