Interview met Robert Kielstra, directeur van ECW Netwerk voor de glastuinbouw

Robert Kielstra is directeur van ECW Netwerk BV,  gevestigd op Agriport A7, een bedrijventerrein gelegen aan de snelweg tussen Hoorn en de afsluitdijk. ECW is opgericht in 2006 vanuit de collectieve wensen van de glastuinders, zoals grootschalige terug levering van elektriciteit, en de beperkingen in snelheid en mogelijkheden die de publieke netbeheerder op dat moment had. Het is een collectief energiebedrijf, met glastuinders als eigenaren. Het gaat daarbij om tien glastuinders die een gebied van ca. 400 ha in beslag nemen. Het bedrijf omvat innovatief beheer van energienetten (‘smartgrids’) en productiefaciliteiten voor de levering van gas, elektriciteit, warmte, CO2, water, data, logistiek en diensten. Op Agriport staat ca. 200 MWe aan warmtekracht centrales, waarbij slechts een klein deel in eigendom is van ECW. ECW exploiteert daarnaast Geothermiecentrales voor de productie van warmte. Recent is een geothermiecentrale in bedrijf genomen, die eveneens tien glastuinders op ca. 200 ha in tuinbouwgebied ‘Het Grootslag’ bij Andijk voor bijna de helft in hun warmtebehoefte voorziet.  Met inmiddels vijf verschillende winningslocaties en tien putten is het tevens het grootste geothermiebedrijf in Nederland. Andere voorbeelden van innovatieve projecten zijn de aanleg van een zonnepark op water en een glasvezelnet. De projecten en de investeringsrisico’s zijn te groot voor individuele glastuinders. ECW richt zich daarom vooral op dingen die goed zijn voor het gebied, en die te groot zijn voor individuele bedrijven. Klimaatdoelen en economische doelen gaan daarbij hand in hand. Meer recent zijn cross-overs ontstaan met andere bedrijven, zoals de datacenters van Google en Microsoft, maar ook met een hotel.

Robert Kielsta (r) bij tomatenteler Wilfred Barendse (l). Het warme water van ECW in de kassen loopt door de vloer
Robert Kielsta (r) bij tomatenteler Wilfred Barendse (l). Het warme water van ECW in de kassen loopt door de vloer.

Waar zit de klimaatwinst van ECW?

“Een individuele glastuinder kan met een warmtekracht centrale klimaatwinst boeken. Echter de collectieve aanpak van ECW levert door de grootschalige aanpak synergie, ook door slim beheer van netten (‘smartgrids’). Daarnaast levert de geothermiecentrale een enorme klimaatwinst. Geothermieprojecten zijn echter veelal groot en complex en niet door een individuele glastuinder te dragen. Omdat we een compleet pakket kunnen leveren van gas, elektriciteit, warmte, CO2, water, data, logistiek en diensten, kan de teler zich volledig richten op het teeltproces. Door de diverse complexe projecten hebben we momenteel zo’n 30 mensen in dienst”.  

Jeroen de Vries Leading Engineer en designer van de warmte-kracht centrale
Jeroen de Vries Leading Engineer en designer van de warmte-kracht centrale

Wat levert het op?

“Dat is lastig te berekenen, het hangt ervan af waarmee je het vergelijkt. Maar met de geothermiecentrale van Agriport A7 besparen we in de winterperiode gemiddeld ruim 100.000 m3 aardgas per dag. Inclusief de besparingen op ‘Het Grootslag’ komen we ruim boven de 0,1 Mton CO2 per jaar schat ik. Echter zodra we meer dan 50% van de benodigde warmte uit geothermie gaan halen komen we in de problemen met de leverantie van CO2 uit gasverbranding”.

Paprikateler Ivo Jansen
Paprikateler Ivo Jansen

Wat zijn je verdere plannen?

“We participeren in een groot EU-project ‘Heatstore’, met 23 partners uit 9 verschillende landen. Daarin onderzoeken we opslag van warmte op een temperatuur van ca. 80 graden op ruim 400 meter diepte. De overtollige warmte in de zomer slaan we op, zodat we die in de winter weer kunnen gebruiken. Geothermie, inclusief warmte-opslag in de ondergrond heeft een veel hogere potentie dan nu wordt gerealiseerd en kan een belangrijk onderdeel van de energietransitie worden”.  

kassen