Interview met Jan Reinier de Jong, akkerbouwer

Jan Reinier de Jong en José Bos uit Odoorn zijn de vierde generatie akkerbouwers op dit bedrijf. Hij ziet een gezonde bodem als basis van zijn bedrijf, waarbij ook het op de juiste tijd zaaien en oogsten hoort. Dat betaalt zich uit in een hoge kwaliteit en weerbaarheid van het voedsel dat hij verbouwt, zoals aardappelen, bieten en brouwgerst. Maar een modern agrarisch ondernemer heeft nog veel meer te bieden, blijkt uit het verhaal van Jan Reinier. Zo is hij lid van de Stichting Veldleeuwerik, wat bijvoorbeeld inhoudt dat hij zijn eigen duurzaamheidsplan uitvoert. Het verschil met de biologische sector ziet hij steeds kleiner worden. Zo heeft hij een paar hectare met bloemrijke akkerranden voor bijen en vlinders, en hij probeert de knoflookpad in het gebied te behouden. Ook is er een wintervogel voerveld, met een granenmix die niet wordt geoogst. Dit zijn allemaal cruciale elementen in een vitaal platteland. Precisielandbouw met sensoren en gps beschouwt hij als goed agrarisch management. 

Hoe geef je klimaatbeheer vorm?

“Ook dat begint bij een gezonde bodem. Mijn voorouders hebben allemaal goed voor de grond gezorgd, zodat ik een goede bodem heb geërfd. Vooral organische stof is van belang, omdat het vocht vasthoudt. Het grondwater zit hier op de Hondsrug diep, dus voldoende bodemvocht is cruciaal. Verhoging van het organisch stofgehalte in de bodem levert ook een bijdrage aan reductie van CO2 in de atmosfeer, het mes snijdt dus aan twee kanten. Maar er zal wel iets moeten veranderen in de mestwetgeving. Want door de scherpe fosfaatnorm kunnen we steeds minder organische meststoffen op het land brengen. Dat leidt juist tot uitmergeling van de bodem. Grondmonsters lijken dat nu al te weerspiegelen. Verder heb ik meer dan 1.000 zonnepanelen op mijn dak liggen. De opbrengst van deze panelen gebruik ik niet alleen zelf, maar deel ik met circa 60 omwonenden”.

Op Jan Reiniers terrein staat in een goed geïsoleerde container met een aantal Lithium-batterijen met een vermogen van 350 kW en een capaciteit van 294 KWh opgesteld. Daarmee levert Jan-Reinier een bijdrage aan de stabilisering van het elektriciteitsnetwerk. Want als er te veel elektriciteit wordt aangeboden, kan hij de energie opslaan in een enorme accu. Als de prijs hoog is, kan hij de energie weer verkopen. Dat hoeft hij allemaal niet zelf in de gaten te houden, maar een softwaresysteem van Jules Energy regelt dat automatisch voor hem.

Wat levert het je op?

“Koolstof vastleggen in de bodem en zo het organisch stofgehalte verhogen levert wel een vruchtbare bodem, maar nauwelijks geld op. Dankzij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU is er een kleine vergoeding voor de akkerranden, dat helpt. Het is het nog maar de vraag of het energieopslagsysteem iets op gaat leveren. Maar daar helpt de energiesubsidie weer bij”.

Wat zijn je verdere plannen?

“Ik onderhandel met de gemeente Borger-Odoorn over het pachten van twintig hectare grond om hier een zonnepark aan te leggen. Het gaat om bouwland aan de westkant van de wijk Daalkampen. Dat is geen landbouwgrond, maar het is de bedoeling dat er ooit woningen komen. Maar voor het zover is kunnen we er eerst nog twintig jaar energie produceren”.