1. Inleiding

1.1 Doel van dit rapport

1.2 Observaties bij de realisering van klimaatdoelen

1.3 Complexiteit van de klimaatimpact van de Nederlandse landbouw

1.4 Opbouw van dit rapport

2. Voortgang

2.1 Ontwikkeling in broeikasgasemissies

        2.1.1 Inleiding

        2.1.2 Emissies uit de veehouderij

        2.1.3 Emissies die samenhangen met de teelt van gewassen (inclusief grasland)

        2.1.4 Emissies uit energiegebruik in de landbouw

        2.1.5 Landbouwbodems en de sector natuur, bos, landschap en houtketen

2.2 Ontwikkelingen in energiegebruik en energiebesparing

2.3 Ontwikkelingen in hernieuwbare energie

2.4 Ontwikkelingen bij agrarische ondernemers

2.5 Instrumenten

3 De sectoren en ketens

3.0 Inleiding sectoren en ketens

3.1 Melkveehouderij en zuivelketen

3.2 Varkenshouderij en varkensketen

3.3 Pluimveehouderij en pluimveeketen

3.4 Kalverhouderij en kalfsvleesketen

3.5 Open teelten

3.6 Bloembollensector

3.7 Sector natuur, bos, landschap en houtketen

3.8 Paddenstoelensector

3.9 Glastuinbouwsector

4. Praktijkverhalen

4.1 Jan Pieter van Tilburg, melkveehouder

4.2 Jan-Reinier de Jong, akkerbouwer

4.3 Sam Ruijter, bloembollenkweker

4.4 Johan Bouwhuis, pluimveehouder

4.5 Wim van Roessel, bedrijfsvoerder agroforestry bedrijf

4.6 Volgt nog, paddenstoelensector

4.7 Volgt nog, bos- en houtsector

4.8 Volgt nog, glastuinbouw