Hoe Lely met behulp van innovatieve robots op de markt veehouders helpt bij het voeren of mest verzamelen

Al jaren zet het familiebedrijf Lely zich in om het werk van melkveehouders makkelijker te maken. Dat begon in 1992 met de eerste melkrobot. Nu brengt Lely ook innovatieve robots op de markt die veehouders helpen bij het voeren of mest verzamelen. “Het begint voor ons altijd met de vraag: hoe bieden we de veehouder in zijn werk ondersteuning, die ook ten goede komt aan de dieren?”, vertelt Martijn Bruggeman, subsidie-adviseur bij het bedrijf.

“Veehouders geven hun bedrijf door van generatie op generatie, zoals wij de aarde doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Ik hoop dat onze producten bijdragen aan de toekomst van de landbouw”

Generatie op generatie

Daardoor hebben veehouders meer tijd voor specialistisch werk of voor hun gezin. Maar het gaat Lely niet alleen om efficiëntie voor de veehouder. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol in alle innovaties. “Natuurlijk moeten we zorgen voor een goede business case voor de veehouder”, licht Bruggeman toe. “Maar wij geven ons eigen bedrijf van generatie op generatie door, net als veel veehouders hun bedrijven. Met de aarde is dat niet anders. Ook die willen we behouden voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Het is dus niet vreemd dat veel producten van Lely op de Milieulijst staan. Dat is een lijst met innovatieve bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een beter milieu. Staat een bedrijfsmiddel op die lijst, dan komt de veehouder in aanmerking voor belastingvoordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). En dat werkt, weet Bruggeman. “Niet alleen financieel. Het zet ondernemers ook aan het denken en motiveert ze om bewuster te kiezen voor duurzame bedrijfsvoering.”

schoonmaakrobot

Spannende namen

De innovaties van Lely op de Milieulijst hebben spannende namen: Lely Discovery Collector en Lely Vector. In gewone taal gaat het om een mestrobot en een voerrobot. Het zijn voorbeelden van machines die het werk van de veehouder vereenvoudigen en bijdragen aan een beter milieu en de gezondheid van de dieren.

De mestrobot is eigenlijk een zelfrijdende stofzuiger. Die rijdt tussen de koeien en zuigt de urine en mest direct op. “Hierdoor blijft de stal schoner en lopen de koeien minder door de mest. Zo krijgen ze bijvoorbeeld minder klauwziekten. De mest blijft bovendien korter ligger en vormt daardoor minder ammoniak. Dat scheelt weer stikstofuitstoot”, aldus Bruggeman.

“De Milieulijst van RVO zorgt niet alleen voor een financieel voordeel. Hij draagt bij aan een duurzamere veehouderij”

Koe geeft betere melk

Ook de automatische voerrobot draagt bij aan het welzijn van de dieren. Koeien krijgen hiermee 24 uur per dag en 7 dagen per week de juiste voeding. Daardoor is de voeropname veel natuurlijker, groeit de koe beter en geeft ze betere melk. Bruggeman: “Een gezonde koe is stressvrij, heeft de ruimte en kan daarin haar natuurlijke gedrag vertonen. Om dat te stimuleren, is het belangrijk dat zij zelf kan bepalen wanneer ze eet, drinkt, rust of zich laat melken. Dit vrije koeverkeer staat – samen met de koe – centraal in wat wij doen.”

Als we vragen naar komende innovaties voor op de Milieulijst, denkt Bruggeman even na over wat hij wel en niet kan zeggen. Maar de Lely Orbiter moet toch worden genoemd. Dat is een concept waarmee veehouders op de boerderij zelf melk kunnen produceren, verzamelen en verwerken. “Van de koe rechtstreeks in een fles. Alles op de boerderij zelf. De weg van veehouder naar consument wordt zo korter. Dat verkleint de keten, en je hebt echt een puur en uniek lokaal product”, zegt een enthousiaste Bruggeman.

Melkrobot