Totaal beeld van meldingen, investeringsbedragen en budgetten

Het aantal meldingen voor de MIA\Vamil is in 2019 ten opzichte van het voorgaande jaar substantieel gestegen (met 64%). Maar liefst 17 duizend ondernemers dienden één of meer meldingen in. In 2018 waren dat er nog 12 duizend. Het totale investeringsbedrag, dat door deze ondernemers gemeld is, kwam uit op € 3,7 miljard.

Connexxion

De beleidsthema’s verder uitgelicht in de rubriek

In kerngegevens – totaal beeld van meldingen, investeringsbedragen en budgetten is de verdeling van het MIA\Vamil-budget over de verschillende beleidsthema’s uiteengezet. Hieruit blijkt dat duurzame mobiliteit het grootste aandeel heeft (44%), gevolgd door duurzame landbouw (17%), duurzaam bouwen (16%) en de circulaire economie (16%). De overige beleidsthema’s nemen een aanzienlijk kleiner deel voor hun rekening en worden daarom niet verder uitgelicht.