Alle cijfers per code en hoofdstuk

De jaarcijfers geven een overzicht van het aantal meldingen, het totaal gemeld investeringsbedrag en het berekend netto fiscaal voordeel per bedrijfsmiddelcode op de Milieulijst 2019.

In dit overzicht staan alleen de gemelde bedrijfsmiddelcodes. Codes waarvoor geen meldingen zijn ontvangen, zijn niet in dit overzicht opgenomen. Voor bedrijfsmiddelen die herhaaldelijk niet of nauwelijks worden gemeld, wordt onderzocht of het wenselijk is om de voorwaarden te wijzigen of om het bedrijfsmiddel te verwijderen van de Milieulijst.

Het eerste cijfer van de bedrijfsmiddelcode verwijst naar het betreffende hoofdstuk waarin bedrijfsmiddelen naar milieuthema zijn ingedeeld. De letters A t/m G staan voor het te behalen fiscaal voordeel.

De rubriek Jaarcijfers 2019 – toelichting op de cijfers beschrijft de berekeningswijze achter de cijfers en geeft handvatten bij de interpretatie van de cijfers.

Let op: onderaan elke tabel is het mogelijk om naar rechts te scrollen, zodat de gehele tabelinhoud te zien is.

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie

Hoofdstuk 0. Thema-overstijgende milieu-innovatie
code Milieulijst 2019omschrijvingaantal meldingengemeld investeringsbedragberekend netto fiscaal voordeelstatus code
A 0001Nieuwe en innovatieve milieuvriendelijke technologie27736.501.5342.252.069Gewijzigd
F 0100Software voor duurzame productontwikkeling324.1651.416Gewijzigd
Brontabel als csv (295 bytes)
Hoofdstuk 1. Circulaire economie

Hoofdstuk 1. Circulaire economie

Hoofdstuk 1. Circulaire economie
code Milieulijst 2019omschrijvingaantal meldingengemeld investeringsbedragberekend netto fiscaal voordeelstatus code
F 1100Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa1124.540.5781.909.648Gewijzigd
F 1200Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik6522.675.6201.781.473Gewijzigd
F 1210Variabele verpakkingsmachine911.318.601890.321Gewijzigd
G 1230Standtijdverlengingssysteem voor olie (aanpassen bestaande situatie)149.3642.828Nieuw
A 1240Waterbesparende installatie172.791.030178.283Gewijzigd
A 1241Ultrasoon reinigingssysteem118.9821.221Ongewijzigd
A 1242Stoomreiniger met uv759.7003.841Gewijzigd
D 1249Regenwaterinstallatie4349.86815.032Gewijzigd
B 1281Printersysteem voor ontinktbare watergedragen inkt4363.36314.846Gewijzigd
E 1286Verfmengmachine met retournering van pigmentspoeling348.345519Ongewijzigd
A 1330Waterhydraulisch systeem281.1225.219Ongewijzigd
A 1345Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation741.894.010121.253Ongewijzigd
F 1350Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels13349.81327.121Ongewijzigd
A 1400Apparatuur voor recycling van grondstoffen7747.118.6923.030.964Gewijzigd
F 1401Near Infrared-afvalscheidingsinstallatie (NIR) voor het scheiden van zwarte afvalstoffen23.015.121237.169Gewijzigd
F 1402Afvalscheidingsinstallatie op basis van magnetische dichtheidsscheiding (MDS)12.300.000180.918Ongewijzigd
F 1403Scheidingsinstallatie voor non ferro metalen en RVS op basis van inductie1685.00053.882Ongewijzigd
F 1404Sorteerinstallatie met robots129.0001.661Ongewijzigd
B 1405Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib (aanpassen bestaande situatie)2505.62221.669Ongewijzigd
F 1408Afvalscheidingsinstallatie op basis van enzymen165.8665.181Ongewijzigd
F 1409Apparatuur voor de chemische verwerking van afvalstoffen84.378.728344.431Gewijzigd
F 1411Opwerkingsinstallatie voor AVI-bodemas5425.986.8262.044.124Gewijzigd
F 1412Depolymerisatie-installatie voor polyesterafval35.900.917464.166Gewijzigd
A 1413Apparatuur voor het aanwenden van gerecyclede kunststoffen of chemisch gerecyclede grondstoffen31.193.50076.788Nieuw
F 1490Installatie voor luierrecycling3110.9568.728Gewijzigd
F 1544Installatie voor het verwijderen van microverontreinigingen in water916.287.0551.281.140Nieuw
B 1545(Katalytische) oxidatiereactor voor waterreiniging (aanpassen bestaande situatie)17188.6648.086Gewijzigd
B 1590Installatie voor het verwerken van luiers153.3752.287Nieuw
A 1600Afvalinzamelapparatuur die leidt tot meer of zuiverder monostromen1122.2527.866Nieuw
A 1610Glasversnipperaar voor horecabedrijven13.450222Ongewijzigd
A 1615Verwerkingsinstallatie voor keukenafval4195.09012.552Gewijzigd
B 1810Tapijt(tegels) met ten minste 60% gerecycled materiaal202.025.11286.790Ongewijzigd
Brontabel als csv (3 kB)
Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie

Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie

Hoofdstuk 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie
code Milieulijst 2019omschrijvingaantal meldingengemeld investeringsbedragberekend netto fiscaal voordeelstatus code
B 2110Kas voor milieuvriendelijke productie volgens 'On the way to PlanetProof'7513.778.057534.185Gewijzigd
B 2111Kas voor biologische teelt384.9203.639Ongewijzigd
F 2112Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie volgens 'On the way to PlanetProof'6772.982.0054.490.329Gewijzigd
A 2113Groen Label Kas2536.135.6731.699.289Gewijzigd
A 2130Apparatuur voor het (micro)biologisch of mechanisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen274.4214.788Ongewijzigd
B 2135Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw11296.24912.696Ongewijzigd
F 2140Ondergrondse waterberging71.735.960136.551Gewijzigd
F 2145Installatie voor het ontzouten van drain(age)water in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)4357.46328.118Ongewijzigd
F 2147Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw4101.1487.956Ongewijzigd
B 2200Proefstal10528.41022.646Ongewijzigd
A 2201Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie364.898.460315.161Gewijzigd
B 2206Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie)246.2451.982Nieuw
B 2207Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie)288.9913.814Nieuw
B 2208Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag3180.2587.725Ongewijzigd
B 2209Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)268.2502.925Ongewijzigd
A 2210Duurzame melkveestal11430.071.9441.934.791Gewijzigd
A 2211Duurzame vleeskalver- of vleesveestal9921.857.6071.406.291Gewijzigd
F 2212Duurzame melkveestal met weidegang13341.702.8973.280.350Gewijzigd
A 2213Autonome mestverzamelrobot6113.0457.273Nieuw
B 2214Systeem voor monitoring van diergezondheid17021.552.563923.675Ongewijzigd
A 2215Systeem voor monitoring van diergezondheid uitsluitend via de melk31615.90539.627Ongewijzigd
A 2218Automatisch ruwvoermengsysteem voor rundvee625.892.723379.130Gewijzigd
B 2219Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen372.454.358105.186Ongewijzigd
A 2220Duurzame varkensstal277100.619.8576.357.296Gewijzigd
A 2230Duurzame pluimveestal13944.713.0232.803.829Gewijzigd
A 2290Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal4628.62740.445Gewijzigd
A 2291Duurzame melkgeiten- of melkschapenstal619.035.578581.338Gewijzigd
D 2292Elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten2198.0008.507Nieuw
B 2299Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel53518.54622.223Ongewijzigd
A 2310Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht11935.82560.210Gewijzigd
B 2315Teeltsysteem voor bladgewassen op water2355.68115.243Ongewijzigd
A 2316Milieuvriendelijke productie van gewassen of producten in een gebouw volgens 'On the way to PlanetProof'101.984.20688.402Gewijzigd
F 2319Insectenkweeksysteem122.336.633183.800Gewijzigd
D 2320GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens1001.859.36279.885Ongewijzigd
A 2321Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening met doponafhankelijke aansturing10012.824.662825.123Gewijzigd
B 2322Apparatuur voor plaatsspecifiek bemesten7614.668.471628.645Gewijzigd
D 2323Monitoringssysteem voor plantactiviteit476.0823.269Ongewijzigd
B 2324Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening in de open teelt7154.0963.302Gewijzigd
B 2326Sensor voor het meten van biomassa372.6123.112Gewijzigd
B 2330Boomgaardspuitmachine281.150.19049.294Gewijzigd
A 2336Uv-gewasbeschermingsinstallatie541.1482.647Gewijzigd
E 2337Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de open teelt432.238.43348.086Gewijzigd
E 2339Hagelnetten voor de fruitteelt10324.0113.480Ongewijzigd
F 2340Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage711.718.966135.214Ongewijzigd
B 2341Emissiearm erf bij een akkerbouw- of veehouderijbedrijf173.677.933157.625Gewijzigd
F 2342Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem5320.04825.175Ongewijzigd
F 2345Biologisch systeem voor het verwijderen gewasbeschermingsmiddelen9137.72410.833Ongewijzigd
B 2347Kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen18.060345Gewijzigd
A 2349Spuitmachine met restvloeistofreductie7018.810.6251.210.252Gewijzigd
A 2350Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS-GIS-systeem932.851.952183.104Ongewijzigd
A 2351Intrarijwieder511.178.65175.833Ongewijzigd
B 2352Mechanische onkruidknipper557.4602.463Ongewijzigd
A 2353Precisiezaaimachine met voorzieningen voor sojateelt7468.89415.084Gewijzigd
E 2359Potafdekinstallatie4133.2762.863Ongewijzigd
A 2360Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met GPS-gestuurde afschakeling per rij7228.91014.728Ongewijzigd
D 2361Fertigatiesysteem482.956.923127.041Ongewijzigd
B 2370Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt774.530.159192.411Nieuw
F 2430Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren2628.470.3652.239.479Gewijzigd
F 2600Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie)1361.20028.412Gewijzigd
F 2601Verwerkingsapparatuur voor hoogwaardige (afgekeurde) voedseloverschotten in de voedingsmiddelenindustrie38.765.150689.467Nieuw
F 2610Apparatuur voor het vervaardigen van vleesvervangers77.819.397615.074Ongewijzigd
F 2613Verwerkingsapparatuur voor insecten41.654.893130.174Gewijzigd
B 2615Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen of uien96.520.954279.468Ongewijzigd
A 2631Bevochtigingsapparatuur voor verse voedingsmiddelen in supermarkten2937.137.667459.229Ongewijzigd
A 2635Laserapparaat voor natural branding van groente, fruit en aardappelen1137.0008.814Ongewijzigd
F 2650Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest153.853.539303.119Gewijzigd
A 2690Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw10469.44230.203Ongewijzigd
Brontabel als csv (6 kB)
Electrisch oplaadpunt
Hoofdstuk 3. Mobiliteit

Hoofdstuk 3. Mobiliteit

Hoofdstuk 3. Mobiliteit
code Milieulijst 2019omschrijvingaantal meldingengemeld investeringsbedragberekend netto fiscaal voordeelstatus code
F 3108Elektrische bus18250.003.0136.501.914Gewijzigd
F 3109Waterstofpersonenauto719.854.632582.989Ongewijzigd
D 3110Elektrisch aangedreven voertuig27.8071.595.173.64250.125.140Gewijzigd
F 3114Elektrische bestelauto32532.410.7552.046.041Gewijzigd
F 3115Waterstofbus112.865.000479.826Ongewijzigd
F 3116Uitsluitend elektrisch aangedreven bestelauto, bakwagenchassis of trekker326.475.211505.811Gewijzigd
E 3117Aardgas-bakwagenchassis of -trekker6725.579.758548.729Gewijzigd
B 3118Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu7296.013.552125.324Ongewijzigd
F 3119Bakfiets of fietstaxi met trapondersteuning1821.376.29399.612Gewijzigd
A 3120Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoermiddelen of mobiele machines28709.57525.889Gewijzigd
B 3139Composiet tankcontainer2208.8078.949Ongewijzigd
E 3170Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck)4115.870.193102.269Gewijzigd
A 3191Voertuig met halogeenvrije transportkoeling261.150.39240.147Ongewijzigd
A 3193Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem6174.1556.074Gewijzigd
D 3222Automatisch smeersysteem met biologisch smeermiddel7115.4934.962Gewijzigd
B 3240Waterzuiveringsinstallatie voor vaartuigen150.0002.143Gewijzigd
G 3260Gesloten roetfilter voor een koelmotor, een dieselmotor of een mobiele machine (aanpassen bestaande situatie)4190.30010.901Gewijzigd
A 3310Lithiumhoudende accu voor vaartuigen202.959.488189.156Ongewijzigd
B 3320Duurzame aandrijving voor een vaartuig91.385.03059.358Ongewijzigd
F 3321Zeer duurzame motor voor een vaartuig181.0006.371Ongewijzigd
B 3330Duurzame romp van een binnenvaartschip71.221.79952.362Gewijzigd
F 3332Antifoulingsysteem voor scheepshuiden6158.15112.440Gewijzigd
F 3360NOx-reductiesysteem voor een schip91.291.630101.600Ongewijzigd
A 3361Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip2160.87010.350Ongewijzigd
F 3366Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks2435.19534.232Gewijzigd
G 3390Walstroomaansluiting aan boord van een schip769.4653.979Ongewijzigd
F 3413Elektrisch aangedreven mobiele machine12310.755.139796.127Nieuw
A 3414Elektrisch aangedreven mobiele machine op netspanning53.922.45060.314Nieuw
B 3415Hybride aangedreven mobiele machine223.536.351111.574Nieuw
F 3416Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht151.353.700104.965Nieuw
B 3420Mobiele machine met biologische hydrauliekolie4017.697.599150.688Nieuw
F 3710Waterstofafleverstation31.079.76084.934Gewijzigd
F 3720Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen1.23814.559.3061.111.474Gewijzigd
F 3721Oplaadpunt voor zware elektrische voertuigen56.670.794524.725Nieuw
Brontabel als csv (3 kB)
Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht

Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht

Hoofdstuk 4. Klimaat en Lucht
code Milieulijst 2019omschrijvingaantal meldingengemeld investeringsbedragberekend netto fiscaal voordeelstatus code
F 4101Apparatuur voor het afscheiden van CO2 voor nuttige toepassing93.998.163314.496Ongewijzigd
A 4115Lithiumhoudende accu voor stroomvoorziening van gereedschap25346.73222.119Ongewijzigd
F 4200Apparatuur voor emissiereductie van overige broeikasgassen (aanpassen bestaande situatie)41.404.22420.452Nieuw
E 4212Vacuum hoog- of middenspanningsschakelsysteem2246.2535.290Nieuw
D 4215Halogeenvrij koudemiddel in een bestaande koelinstallatie of warmtepomp (aanpassen bestaande situatie)13.1009Ongewijzigd
A 4300Emissiearme houtgestookte ketel181.248.05680.298Gewijzigd
B 4301Automatisch brandstofinvoersysteem of buffervat voor bestaande ketels of kachels186.6303.713Nieuw
B 4309Verwarmingsketel met geintegreerde low-NOx-brander = 20 mg Nox-Nm38206.1138.833Nieuw
E 4310Verwarmingsketel met geintegreerde low-NOx-brander = 30 mg Nox-Nm3611.450.01131.149Gewijzigd
B 4311Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander = 40 mg Nox-Nm3357.8562.480Gewijzigd
B 4312Verwarmingsketel met low-NOx-brander voor stoom of thermische olie = 60 mg Nox-Nm341.282.59054.968Gewijzigd
A 4315Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR)1246.00015.827Gewijzigd
F 4320Gaswasser voor een aluminiumsmelterij127.3402.151Ongewijzigd
F 4410Apparatuur voor procesgeintegreerde vermindering van stofontwikkeling (aanpassen bestaande situatie)1527.752.1742.182.986Ongewijzigd
B 4416Platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar voor indirect halogeenvrij koelen, drogen of verwarmen in de kunstmest- en voedingsmiddelenindustrie26.450276Ongewijzigd
D 4422Gesloten beladingssysteem4530.61522.797Ongewijzigd
A 4485Stofafscheider163.835.911246.798Gewijzigd
A 4486Filterinstallatie voor hout- en pelletstook112.810824Nieuw
G 4571Natreinigingssysteem3141.8538.126Gewijzigd
E 4572Gesloten textielreinigingsmachine van de 6e generatie met halogeenvrije oplosmiddelen2302.7436.503Gewijzigd
D 4580Thermische oxidator voor afgassen12.835.000121.802Ongewijzigd
B 4581Biologisch luchtfilter voor vluchtige organische stoffen61.049.80544.991Ongewijzigd
A 4582Gas- en dampadsorber met reactivering25.796.334372.929Ongewijzigd
F 4600Apparatuur voor reductie van styreenemissie (aanpassen bestaande situatie)125.1841.981Ongewijzigd
A 4680Koude oxidatie-installatie voor luchtreiniging299.5816.407Ongewijzigd
Brontabel als csv (2 kB)
Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik

Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik

Hoofdstuk 5. Ruimtegebruik
code Milieulijst 2019omschrijvingaantal meldingengemeld investeringsbedragberekend netto fiscaal voordeelstatus code
F 5100Landschapselementen voor het versterken van biodiversiteit4445.75835.063Gewijzigd
F 5101Landschapselementen voor het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen250.7183.934Nieuw
F 5129Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen544.0833.468Ongewijzigd
B 5311Transformator met plantaardige olie3146.0006.257Nieuw
F 5411Branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen tot 10 ton2245.31919.297Ongewijzigd
F 5412Lichtschuimblusinstallatie voor chemicaliënopslagen2245.31919.297Ongewijzigd
Brontabel als csv (654 bytes)
Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving

Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving

Hoofdstuk 6. Bebouwde omgeving
code Milieulijst 2019omschrijvingaantal meldingengemeld investeringsbedragberekend netto fiscaal voordeelstatus code
G 6100Verwarmd circulair utiliteitsgebouw17102.430.0944.194.986Nieuw
D 6101Onverwarmd circulair utiliteitsgebouw14.274.000183.627Nieuw
D 6115Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL45251.850.6849.765.260Gewijzigd
E 6116Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL1186.247.5751.789.805Gewijzigd
D 6120Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw 4.346225.470.0619.094.140Gewijzigd
E 6121Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw 4.32893.345.2442.005.231Gewijzigd
E 6126Duurzaam gerenoveerd of nieuw utiliteitsgebouw volgens LEED 4 BD+C22.443.54352.492Gewijzigd
E 6130(Zeer) duurzaam utiliteitsgebouw conform Milieulijst 2016, 2017 of 20183444.396.935742.704Nieuw
A 6310Sloophout in (onderdelen van) een werk of product1303.23219.510Gewijzigd
E 6311Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecyclede content11388.7328.351Gewijzigd
A 6312Duurzame recyclebare bitumineuze of EPDM-dakbedekking182.257.448145.241Gewijzigd
F 6320Natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving7204.17216.060Gewijzigd
F 6405Draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking6223.27517.563Ongewijzigd
F 6420Vegetatiedak281.232.69296.964Ongewijzigd
F 6421Gevelbegroeiingssysteem173.3005.766Ongewijzigd
G 6422Muurbegroeiingssysteem350.1692.103Ongewijzigd
G 6440Infiltratiesysteem16532.82830.523Ongewijzigd
F 6444Voorziening voor het bufferen van regenwater5344.02327.061Nieuw
Brontabel als csv (2 kB)