Afvalverwerking en glastuinbouwers

Restafval verbranden om duurzame energie te produceren. En de verbrandingsresten (‘residuen’) recyclen. Dat is het doel van AVR Afvalverwerking. “Vooralsnog verdwijnt het residu CO2 ongebruikt door de schoorsteen”, vertelt Michiel Timmerije, directeur Energy & Residues van dit bedrijf. “Maar dat gaat binnenkort veranderen. Dankzij de MIA-regeling en onze samenwerking met glastuinbouwers.”

Glastuinbouwers hebben grote hoeveelheden CO2 nodig om het groeiproces van hun groente en fruit te versnellen. “Op dit moment verkrijgen zij die CO2 door hun kassen te verwarmen met aardgas”, zegt Michiel. “Maar kunnen ze niet beter de CO2 gebruiken die wij overhouden na onze verbranding van restafval? Als zij die behoefte hebben, leveren we hun dat residu graag.”

Michiel Timmerije, directeur Energy & Residues AVR
Michiel Timmerije, directeur Energy & Residues AVR

“dankzij deze ‘externe’ CO2 kunnen glastuinbouwers eenvoudiger van het aardgas afstappen”

Duurzame kasverwarming

Michiel ging in gesprek met LTO Glaskracht, de branchevereniging van glastuinbouwers, en industrieel gassenleverancier Air Liquide. “Het was logisch om met elkaar te bedenken hoe we konden samenwerken. Die samenwerking gaat nu vorm krijgen.” AVR Afvalverwerking laat in Duiven een grote installatie bouwen die CO2 afvangt van het rookgas dat uit de Afvalenergiecentrale komt. Michiel: “Deze CO2 wordt vloeibaar gemaakt en in vrachtwagens naar glastuinbouwers vervoerd. Zij pompen het vloeibare gas vervolgens in opslagtanks en kunnen het daarna gebruiken.” CO2-bemesting kan de opbrengst in de kassen met wel 40% verhogen, aldus Michiel. “En dankzij deze ‘externe’ CO2 kunnen glastuinbouwers eenvoudiger van het aardgas afstappen. Dat opent de weg naar duurzamere vormen van kasverwarming, bijvoorbeeld geothermie.”

AVR fabriek
Installatie die CO2 afvangt uit het rookgas van de Afvalenergiecentrale in Duiven.

Uniek initiatief

De belangrijkste periode voor glasbouw is van april tot en met oktober. “In die periode kunnen wij 50.000 tot 60.000 ton CO2 leveren”, vertelt Michiel. “Dat is zo’n 20% van onze totale uitstoot op locatie Duiven.” De installatie van AVR Afvalverwerking is vanaf de zomer van 2019 goed voor 12.000 kilo per uur. Ook andere organisaties vangen CO2 af uit rookgas, maar dit gebeurt op veel kleinere schaal: maximaal honderd kilo CO2 per uur. “We zijn hier echt met iets unieks bezig”, onderstreept Michiel. “Daarom zijn wij ook graag geziene sprekers op internationale congressen en ontvangen we regelmatig geïnteresseerde bezoekers. De hele wereld volgt ons belangstellend.”

CO2-afvangtechniek
De CO2-afvangtechniek zal op termijn kostenefficiënter zijn

“Zonder de MIA en andere RVO-ondersteunings-regelingen waren we hier nooit aan begonnen”

Grootste CO2-gebruiker

“Zonder de MIA en andere RVO-ondersteuningsregelingen waren we hier nooit aan begonnen”, verklaart Michiel. “We hebben die zonder meer nodig in deze onzekere en dure beginfase.” Michiel is ervan overtuigd dat de CO2-afvangtechniek op termijn kostenefficiënter zal zijn. “We zullen dan ook onderzoeken of we aan andere partijen CO2 kunnen leveren. Bijvoorbeeld aan bedrijven op het gebied van mineralisatie, betontoepassingen, waterzuivering of kunststoffenproductie. Maar de glastuinbouw is in Nederland momenteel de grootste gebruiker van CO2, dus het is geweldig dat we nu al met deze sector samenwerken.”