Belangstelling voor MIA en Vamil neemt toe

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2018 een recordbedrag van bijna € 4,4 miljard gemeld voor de regelingen MIA\Vamil. Vergeleken met 2017 is er sprake van een toename in het aantal meldingen met ruim 57% en een stijging van het totaal voor de regelingen gemelde investeringsbedrag met € 1 miljard (bijna 30%).

De stijging in van het aantal meldingen is vooral te danken aan de toename in meldingen voor mobiliteit. Bijna 70% van het aantal meldingen in 2018 heeft betrekking op een investering in een volledig elektrische auto.
Het via deze regelingen te verkrijgen belastingvoordeel is vooral besteed aan investeringen in duurzame gebouwen en mobiliteit. Ook het aandeel investeringen in recycling en het terugdringen van het gebruik van grondstoffen (circulair ondernemen) is verder toegenomen. De gemelde investeringsbedragen in de landbouwsector nemen daarentegen af (met ca. 50% ten opzichte van 2017). 86% van het totale geclaimde budget ging naar MKB-ondernemers.

Tip: Beweeg de cursor over de kolommen voor exacte waardes.

Aantal meldingen

Aantal meldingen
Aantal meldingen
20087.693
20097.381
201013.274
20119.943
201217.459
201352.051
201415.012
201525.580
20169.698
201713.430
201821.147

Figuur 1: Aantal meldingen voor MIA en Vamil per jaar

Brontabel als csv (158 bytes)

Totaal gemeld investeringsbedrag

Totaal gemeld investeringsbedrag (in miljoen €)
Investeringsbedragen
2008901
2009925
20102001
20111180
20121904
20133738
20142008
20153369
20162616
20173394
20184383

Figuur 2: Totaal gemeld investeringsbedrag per jaar

Brontabel als csv (142 bytes)

De belangstelling voor de regelingen vertaalt zich in een hogere claim op het beschikbare budget voor de regelingen. Zoals blijkt uit figuur 3 leidde het succes van de regelingen tot een overschrijding van het totaal beschikbare budget. Vooral het budget voor de MIA (€ 99 miljoen) bleek ontoereikend voor de toename aan investeringen in duurzame gebouwen en elektrische auto’s. Deze twee thema’s maken voor ruim 2/3 deel aanspraak op het totaal geclaimde budget. Voor beide typen investeringen kunnen ondernemers geen Vamil claimen. Van het Vamil-budget (€ 40 miljoen) bleef dan ook meer dan de helft over. Om het tekort voor MIA op te vangen is per meldingsjaar 2019 budget uit Vamil beschikbaar gemaakt voor MIA.

Budget MIA en Vamil 2018

Budget MIA en Vamil 2018 (in miljoen €)
Beschikbaar budgetBerekend budgetbeslag
MIA99139
Vamil4019

Figuur 3: Het voor MIA en Vamil beschikbaar budget en berekend budgetbeslag in 2018

Brontabel als csv (68 bytes)

De mate waarin ondernemers een beroep doen op de beschikbare budgetten berekenen we op grond van de gecorrigeerde meldingsbedragen en de percentages fiscaal voordeel. Het fiscaal voordeel kan per bedrijfsmiddel verschillen.

Beschikbaar budget en berekend budgetbeslag

Beschikbaar budget en berekend budgetbeslag (in miljoen €)
Beschikbaar budgetBerekend budgetbeslag
200812467
200912779
2010168169
201112566
2012125108
2013125225
201413183
2015131132
2016137128
2017137141
2018139157

Figuur 4: Het voor MIA en Vamil gezamenlijk beschikbare budget afgezet tegen het berekend budgetbeslag voor beide regelingen per jaar

Brontabel als csv (196 bytes)

De overschrijding van het beschikbare budget in 2018 wordt gecompenseerd door de onderuitputting in voorgaande jaren (2014 en 2016).

Voor meer informatie over de berekening van het budgetbeslag zie de Toelichting bij de jaarcijfers.