Granaatappels op lopende band

Meldingen, investeringsbedragen en beschikbaar budget

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2018 een recordbedrag van bijna € 4,4 miljard gemeld voor de regelingen MIA\Vamil. Vergeleken met 2017 is er sprake van een toename in het aantal meldingen met ruim 57% en een stijging van het totaal voor de regelingen gemelde investeringsbedrag met € 1 miljard (bijna 30%).

Elektra kabels en draden

Verdeeld naar beleidsthema

Ondernemers deden in vooral een beroep op MIA\Vamil voor investeringen in elektrisch vervoer, duurzame gebouwen en circulair ondernemen. De stijging in het totaal voor de regelingen gemelde investeringsbedrag komt grotendeels voor rekening van een toename in investeringen voor duurzame gebouwen en elektrische auto’s. Daarnaast was er veel belangstelling voor MIA\Vamil voor investeringen in circulair ondernemen, waaronder (chemische) recycling, grondstoffenbesparing en inzet van biomassa.

ECO fruit

Uitgelicht

MIA\Vamil ondersteunt ondernemers die investeren in het efficiënt inzetten en recyclen van grondstoffen en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Dit met zo min mogelijk schadelijke emissies naar het milieu. In 2018 maakten ondernemers in toenemende mate gebruik van MIA\Vamil voor investeringen in met name recycling en grondstoffenbesparing.