Circulair ondernemen in de lift

Ondernemers investeerden in 2017 fors in circulair ondernemen. De voor MIA\Vamil gemelde investeringsbedragen betroffen vooral investeringen in duurzaam bouwen. Daarnaast investeerden ondernemers veel in duurzame landbouw en duurzame mobiliteit. Ondernemers in de industrie investeerden vooral in grondstoffenbesparing en recycling.

Het totaal aan investeringen in grondstoffenbesparing en recycling steeg met 70% ten opzichte van 2016. Ook het investeringsbedrag voor elektrische auto’s steeg met 70%. Dit is meer dan de toename in duurzame landbouw (20%) en duurzaam bouwen (15%). In het volgende onderdeel van dit jaarverslag gaan we dieper in op deze thema’s. Zie hoofdstuk Uitgelicht. Tabel 1 geeft het aantal meldingen en het totaal investeringsbedrag per beleidsthema weer.

Gemelde investeringen 2017 naar beleidsthema

Gemelde investeringen 2017 naar beleidsthema (in miljoen €)
Beleidsthema'saantal meldingengemeld investeringsbedrag
Duurzaam bouwen5901.399
Duurzame landbouw1.542697
Brandstofvisie7.770723
Circulaire economie664303
Natuur, inclusief agrarische natuur1.18072
Emissiereductie50038
Klimaatadaptatie1546
Overig1.030157
Totaal13.3403.394

Tabel 1. Ondernemers investeerden in 2017 vooral in ‘mobiliteit’, ‘landbouw’ en ‘bouw’.

Zie onderaan deze pagina een tabel met een toelichting van de beleidsthema's.

Brontabel als csv (305 bytes)

Figuur 5 illustreert hoe MIA\Vamil in 2017 bijdroeg aan de duurzaamheidsambities in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Daarin stelt het kabinet zich ten doel in 2030 een CO2-emissiereductie te behalen van 49%. Nederland zet vooral in op duurzame mobiliteit, duurzame landbouw, duurzaam bouwen en grondstoffenbesparing in de industrie. Het kabinet hecht groot belang aan ontwikkeling en verspreiding van kennis en best practices. In dit jaarverslag leest u ervaringen van ondernemers die investeerden in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Zie praktijkvoorbeelden.

Meer actuele praktijkvoorbeelden komen in 2017 beschikbaar op de website van MIA\Vamil.

Tip: Klik op een label in de legenda om gegevens zichtbaar of onzichtbaar te maken.

Totaal investeringsbedrag 2017 naar beleidsthema

Totaal investeringsbedrag 2017 naar beleidsthema (in miljoen €)
Gemeld investeringsbedrag
Circulaire economie303
Duurzaam bouwen1399
Duurzame landbouw697
Brandstofvisie723
Natuur, incl agrarische natuur72
Emissiereductie38
Klimaatadaptatie6
Overig157

Figuur 5: Aangevraagd investeringsbedrag per beleidsthema (totaal € 3.395 miljoen)

Brontabel als csv (206 bytes)

Toelichting beleidsthema’s

Toelichting beleidsthema’s
BeleidsthemaToelichting
Duurzaam bouwenDuurzame gebouwen met duurzaam materiaal gebruik conform certificering
Duurzame landbouwZoals duurzame MDV-stallen en GLK Kassen en biologische landbouw
BrandstofvisieZoals elektrisch en hybride voertuigen en mobiele machines
Circulaire economieBiobased, grondstofefficiency en duurzaam waterbeheer
Natuur, inclusief agrarische natuurBevordering biodiversiteit
EmissiereductieBroeikasgassen, stof, NOx, SOx, VOS
KlimaatadaptatieZoals zilte teelt, waterberging en vegetatiedaken
OverigZoals veilige leefomgeving, stedelijke geluidhinder, duurzame aquacultuur

Tabel 2. Toelichting van de beleidsthema's

Brontabel als csv (615 bytes)