Gesloten systeem als basis

De Japanse verfproducent Chugoku Paints opende in 2017 in Heijningen een innovatieve fabriek. De productie vindt plaats in een gesloten systeem, waarbij grondstoffen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Dat leidt tot een aanzienlijke grondstoffenbesparing. Voor de investering in milieuvriendelijke technieken maakte Chugoku gebruik van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Chugoku Paints produceert verven, coatings en antifouling (aangroeiwerende verf) voor schepen, containers en verschillende industriële toepassingen. In Heijningen staat de Europese hoofdvestiging. Wim Burgers, general manager planning, logistics and purchasing: "Onze oude fabriek kende een traditioneel, open productieproces, waarbij werknemers en het milieu werden blootgesteld aan oplosmiddelen en andere stoffen. Ons zeer bewust van dit probleem hebben we in 2015 een gespecialiseerd team samengesteld om de mogelijkheden van een gesloten systeem te onderzoeken. Dat resulteerde in 2016 in de start van de bouw van een nieuwe fabriek, die in maart 2017 is geopend."

Chugoku
Wim Burgers (general manager planning): "We stoten nu vrijwel geen vluchtige organische stoffen meer uit."

“De verfproductie vindt plaats als geheel circulair proces, met als uitgangspunt dat er minimaal afval mag ontstaan”

Circulair productieproces

In de nieuwe fabriek is het proces innovatief ingericht. "De verfproductie vindt plaats als geheel circulair proces, met als uitgangspunt dat er minimaal afval mag ontstaan", legt Burgers uit. "Dat betekent in de praktijk dat we onze processen dusdanig hebben geoptimaliseerd, dat we met zo min mogelijk energie en zo weinig mogelijk grondstoffen zoveel mogelijk verf maken. Dat levert een groot milieuvoordeel op: onze direct aan het proces gerelateerde afvalstroom is verminderd met zo’n 80%.

Milieuvoordelen

Het nieuwe productieproces kent volgens Burgers nog meer milieuvoordelen. "We stoten nu vrijwel geen vluchtige organische stoffen (VOS) meer uit, en zelfs dat deel wordt nog afgevangen, zodat er alleen nog maar een minimale diffuse emissie overblijft. Verder gaan we zo duurzaam mogelijk met energie om. Zo is de nieuwe fabriek uitgerust met 1.200 zonnepanelen, waarmee we een groot deel van de benodigde energie opwekken. Bovendien worden onze productieruimten gekoeld en verwarmd met een warmte- koudeopslag.

Chugoku
Een productieruimte bij Chugoku

Toegenomen capaciteit

Het nieuwe productieproces gaat niet ten koste van de productiviteit. Burgers: "De fabriek draait van meet af aan op volle toeren. De capaciteit is zelfs toegenomen van 7 naar 12 miljoen liter verf per jaar."

“Zonder MIA\Vamil hadden we de nieuwe fabriek ongetwijfeld ook gebouwd, maar dan wel een wat ingetogener variant”

MIA\Vamil: steun in de rug

Voor de investering in de nieuwe fabriek maakte Chugoku gebruik van de MIA\Vamil-regeling. Die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De mogelijkheid om fiscaal voordelig te investeren is voor Chugoku een steun in de rug geweest, aldus Burgers. "Zonder MIA\Vamil hadden we de nieuwe fabriek ongetwijfeld ook gebouwd, maar dan wel een wat ingetogener variant. Ik raad ondernemers in de procesindustrie deze regeling dan ook aan."

Flexibiliteit

De voortvarendheid van het project zat Chugoku wel een beetje in de weg. "We gingen eigenlijk sneller dan de bestaande aanvraagprocedure van de MIA\Vamil-regeling, met haar specifieke termijnen en voorwaarden, toelaat. Daardoor hebben we niet ten volle gebruik kunnen maken van alle regelingen. Wat mij betreft mag men wat flexibeler met die procedure omgaan."