Attero maakt hoogwaardig product van gft-afval

Potgrond bestaat voor een groot deel uit veen. Met een innovatief productieproces is afvalverwerker Attero erin geslaagd uit groente-, fruit- en tuinafval (gft) een nieuwe grondstof voor potgrond te maken, waardoor het aandeel veen verlaagd kan worden. Uit teeltproeven blijkt dat deze zogenoemde substraatcompost heel goed bruikbaar is voor potgrondproducenten. Het gft krijgt daarmee een hoogwaardigere bestemming, waardoor minder veen uit het buitenland geïmporteerd hoeft te worden en Attero een CO2-besparing realiseert in de verwerking van gft.

Attero is in Nederland marktleider voor de verwerking van afval uit de groene container. Per jaar vindt maar liefst 600.000 ton brongescheiden gft-afval zijn weg naar de zeven verwerkingslocaties van het bedrijf. Een daarvan staat in Venlo. In tunnels van 30 meter lang en 5 meter breed zet Attero het afval om in compost. Bij de tunnels staat ook een vergister, waarmee het bedrijf energie opwekt uit het overgebleven afval.

Hoge eisen

Attero maakt in Venlo sinds kort hoogwaardige substraatcompost. In tegenstelling tot normale compost is deze grondstof geschikt is voor de productie van potgrond. Potgrondproducenten stellen hoge eisen aan grondstoffen. Zo moeten ziektekiemen voldoende zijn afgedood en de zoutbelasting mag niet te hoog zijn. “Voor de productie van substraatcompost, hebben we vooral de watercyclus in het composteerproces aan moeten passen”, vertelt Sef Welles, projectontwikkelaar bij Attero. “We voegen nu bronwater toe waardoor we ongewenste zouten en vetzuren eruit kunnen spoelen. Dit luistert heel nauw, want wijzigingen in de watercyclus hebben een groot effect op de eigenschappen van het eindproduct.”

Attero
Sef Welles, projectontwikkelaar bij Attero

“De volgende stap is dat ook professionele gebruikers gaan werken met substraatcompost in potgrond”

Besparing

De resultaten zijn prima, blijkt uit onderzoeken die Attero uitvoerde met potgrondproducenten en Wageningen University & Research. De substraatcompost is prima geschikt om een deel van het veen te vervangen in de potgrond die consumenten kunnen kopen in het tuincentrum. De potgrondproducent moet er wel rekening mee houden dat compost meer voedingsstoffen bevat dan veen. Hij hoeft dus minder voeding toe te voegen, wat een besparing oplevert.

Attero
Verwerkingslocatie Attero in Venlo

Milieuwinst

Het vervangen van een deel van het veen in potgrond levert een forse milieuwinst op. Producenten importeren het veen vooral uit de Baltische staten, Scandinavië en Ierland, waar het wordt gewonnen in moerasgebieden. In veen zit veel organische stof, dat in contact met zuurstof CO2 vormt dat de lucht ingaat. Ook het transport naar Nederland levert CO2-uitstoot op. Volgens de rekenmethode die de branche hanteert, levert de verwerking van gft-afval tot substraatcompost een CO2-besparing op van ruim 250 kilo CO2 per ton gft-afval. Bij een meer conventionele gft-verwerking is dit 40 kilo CO2 per ton.

Attero
Het vervangen van een deel van het veen in potgrond levert een forse milieuwinst op

“De fiscale voordelen zijn voor ons een duidelijke plus in de businesscase”

Fiscale voordelen

De nieuwe installatie is in 2017 gebouwd. Attero is daarbij ondersteund vanuit de regeling MIA\Vamil. “De fiscale voordelen zijn voor ons een duidelijke plus in de businesscase”, zegt Welles. “Dat helpt om een investeringsbeslissing te nemen. Het is namelijk geen investering met een gigantisch rendement, maar het past wel heel goed bij ons streven om afval zoveel mogelijk om te zetten in hoogwaardige grondstoffen.” Dit jaar produceert Attero in Venlo ongeveer 10.000 m3 substraatcompost. “Uiteindelijk moet dat cijfer oplopen naar 40.000 m3”, zegt Welles. “We onderzoeken de mogelijkheden om ook op andere verwerkingslocaties te starten met deze innovatie.”