Chugoku

Aanvragen en investeringsbedragen

Ondernemers maakten in 2017 weer veel gebruik van de regelingen MIA en Vamil. Vergeleken met 2016 is er sprake van een toename in het aantal aanvragen en stijging van het totaal voor de regelingen gemelde investeringsbedrag.

Chugoku

Beschikbaar budget

In de Miljoenennota zijn de voor MIA en Vamil beschikbare budgetten per jaar vastgelegd. Voor Vamil was 40 miljoen euro beschikbaar en voor MIA was dat 97 miljoen euro. Daarmee is het budget ten opzichte van 2016 gelijk gebleven.

Attero

  

Verdeeld naar beleidsthema

Ondernemers investeerden in 2017 fors in circulair ondernemen. De voor MIA\Vamil gemelde investeringsbedragen betroffen vooral investeringen in duurzaam bouwen. Daarnaast investeerden ondernemers veel in duurzame landbouw en duurzame mobiliteit. Ondernemers in de industrie investeerden vooral in grondstoffenbesparing en recycling.

Chugoku

Uitgelicht

MIA\Vamil ondersteunt ondernemers die investeren in het efficiënt inzetten en recyclen van grondstoffen met zo min mogelijk schadelijke emissies naar het milieu. In 2017 maakten ondernemers in toenemende mate gebruik van MIA\Vamil voor investeringen in recycling en grondstoffenbesparing.