Budgetoverschrijding MIA\Vamil blijft onder de 3 procent

In de Miljoenennota zijn de voor MIA en Vamil beschikbare budgetten per jaar vastgelegd. Voor Vamil was 40 miljoen euro beschikbaar en voor MIA was dat 97 miljoen euro. Daarmee is het budget ten opzichte van 2016 gelijk gebleven.

Tip: Klik op een label in de legenda om gegevens zichtbaar of onzichtbaar te maken.

Budget MIA en Vamil 2017

Budget MIA en Vamil 2017 (in miljoen €)
Beschikbaar budgetBerekend budgetbeslag
MIA97114
Vamil4027

 Figuur 3: Het voor MIA en Vamil beschikbaar budget en berekend budgetbeslag in 2017

Brontabel als csv (68 bytes)

De mate waarin ondernemers een beroep doen op de regelingen berekenen we op grond van de investeringsbedragen en de daarmee gemoeide belastingderving. Het berekend budgetbeslag was in 2017 in totaal 141 miljoen euro. Dit is ongeveer 3% hoger dan het voor 2017 totaal gereserveerde budget. Sinds 2015 heeft de MIA te maken met overuitputting en de Vamil met onderuitputting. Deze verschuiving van Vamil naar MIA komt oa doordat er geen Vamil is te krijgen op duurzame gebouwen en elektrische auto’s.
De overschrijding van het beschikbare budget in 2017 wordt gecompenseerd door onderschrijding in voorgaande jaren (2014 en 2016).

Beschikbaar budget en berekend budgetbeslag

Beschikbaar budget en berekend budgetbeslag (in miljoen €)
Beschikbaar budgetBerekend budgetbeslag
2007136163
200812467
200912779
2010168169
201112566
2012125108
2013125225
201413183
2015131132
2016137128
2017137141

Figuur 4: Het voor MIA en Vamil gezamenlijk beschikbare budget afgezet tegen het berekend budgetbeslag voor beide regelingen per jaar

Brontabel als csv (193 bytes)

Voor meer informatie over de berekening van het budgetbeslag zie de Toelichting bij de jaarcijfers