Opnieuw veel belangstelling voor MIA en Vamil

Ondernemers maakten in 2017 weer veel gebruik van de regelingen MIA en Vamil. Vergeleken met 2016 is er sprake van een toename in het aantal aanvragen en stijging van het totaal voor de regelingen gemelde investeringsbedrag.

Het via deze regelingen te verkrijgen belastingvoordeel is vooral besteed aan investeringen in duurzame gebouwen, duurzame kassen en stallen en duurzame mobiliteit. Ook het aandeel voor recycling en het terugdringen van het gebruik van grondstoffen (circulair ondernemen) is toegenomen.
Meer dan 80% van het totale bedrag ging naar MKB-ondernemers.
Bijna de helft van het aantal meldingen had betrekking op een investering in een volledig elektrische auto.

Aantallen aanvragen en het totaal geïnvesteerd bedrag is per jaar verschillend. In economisch goede jaren wordt doorgaans meer gebruik gemaakt van MIA en Vamil dan in jaren met een minder gunstig investeringsklimaat. Het gebruik van de regeling hangt ook af van welke bedrijfsmiddelen op de Milieulijst staan en welke eisen aan de technieken worden gesteld.

Tip: Beweeg de cursor over de kolommen voor exacte waardes.

Aantal aanvragen

Aantal aanvragen
Aantal aanvragen
20079073
20087693
20097381
201013274
20119943
201217459
201352051
201415012
201525580
20169698
201713430

Figuur 1

Brontabel als csv (146 bytes)

Totaal gemeld investeringsbedrag (in miljoen €)

Totaal gemeld investeringsbedrag (in miljoen €)
Investeringsbedragen
20072051
2008901
2009925
20102001
20111180
20121904
20133738
20142008
20153369
20162616
20173394

Figuur 2

Brontabel als csv (142 bytes)