Agro America BV bewerkt mest én produceert biofosfaat

Het overschot aan mest is een zorg van menig varkenshouder. Agro America BV, gevestigd in America (Limburg) sprong daar op in met de ontwikkeling van een innovatieve installatie om mest te bewerken. En dankzij MIA\Vamil kan het bedrijf steeds verder vernieuwen. Het uiteindelijke doel? Eigenaren Theo en Henk Willems: “We willen niet alleen het mestoverschot verkleinen. We leveren ook een nuttig eindproduct waarmee we de bodem weer kunnen verbeteren.”

Oorspronkelijk hadden Henk Willems en zijn vader een varkenshouderij. Sinds 2000 bewerkten ze zelf al de mest van hun eigen dieren. Daarvoor bouwden zij hun eigen installatie, samen met een bedrijf uit Zwitserland. “Ik heb me altijd geïnteresseerd in de techniek. Daarom hebben we ons verder ontwikkeld als mestbewerker”, aldus Henk Willems, van huis uit ingenieur. “Veel mest wordt naar Duitsland geëxporteerd, maar eigenlijk is dat alleen het verleggen van het probleem over de grens. In 2014 hebben we onze varkens verkocht. Nu zijn we mestbewerker voor de regio.”

“Dankzij MIA\Vamil hoeven we minder belasting te betalen en kunnen we sneller innoveren”

Biofosfaat produceren

De eerste stap in het proces is het scheiden van de drijfmest in een ‘natte fractie’ en een ‘vaste fractie’. Stap twee was om uit de ‘vaste fractie’ biofosfaat te halen. Dat gebeurt door drogen en vergassen van de vaste fractie. Het doel van mestbewerkers is vaak om het fosfaatgehalte in de mest naar beneden te krijgen. De beide Willemsen vinden dat niet wenselijk. Henk: “Wij zijn juist vóór het behoud van waardevolle mineralen. Er is geen alternatieve grondstof voor fosfaat en de te winnen ruwe fosfaatvoorraden raken op. Het door Agro America BV teruggewonnen fosfaat kun je inzetten als bodemverbeteraar in landen waar ze een tekort aan mest hebben. Biofosfaat is echt goud waard.”

Agro America BV
Henk Willems: “We willen niet alleen het mestoverschot verkleinen. We leveren ook een nuttig eindproduct waarmee we de bodem weer kunnen verbeteren.”

Blijven ontwikkelen

Uit 100% ingaande drijfmest haalt het bedrijf nu 3% biofosfaat. “De rest is water. Mest bewerken is dus eigenlijk niets anders dan ontwateren van mest. Maar het kan nog beter. De droogtechniek heb ik nog niet helemaal doorontwikkeld. De productie van biofosfaat is nog niet zo stabiel, ik hoop eind van dit jaar een stabiele productie te hebben”, licht Henk toe. “Een ander aandachtspunt is de waterkwaliteit, die is immers van groot belang! In nauwe samenwerking met het waterschap wordt het gezuiverde water gebruikt om verdroging van natuurgebieden tegen te gaan. Het waterschap is je grootste klant en die wil je tevreden houden. De ontwikkeling van diverse zuiveringstechnieken om water uit mest ‘loosbaar’ te maken, was een tijdrovend proces.”

Agro America BV
Mestbewerkingsmachine

“MIA\Vamil is echt een drijvende kracht voor ons”

Regeling drijvende kracht

Agro America BV is continu aan het innoveren en verbeteren. Henk Willems: “We hebben de installatie zelf ontwikkeld. Niet door volledig nieuwe technieken te bedenken, maar door bestaande technieken voor het drogen, vergassen en warmteoverdracht te combineren.” Het bedrijf heeft € 6,3 miljoen geïnvesteerd, € 4 miljoen daarvan kon voor MIA\Vamil worden gemeld. “Je bent gek als je daar geen gebruik van maakt”, aldus Willems. Dankzij deze regelingen hoeven we minder belasting te betalen en kunnen we sneller innoveren. Daardoor komt ook stap drie er sneller aan, dus MIA\Vamil is echt een drijvende kracht voor ons.” Stap drie is om uit de ‘natte fractie’ via indampen, kunstmestvervanger te produceren. “Dat hopen we volgend jaar te gaan doen. Dat is echt de ultieme droom van de mestbewerker!”.