Lamb Weston / Meijer verwerkt aardappels nog duurzamer en efficiënter

Lamb Weston / Meijer is, samen met Lamb Weston, één van ’s werelds grootste aardappelverwerkende bedrijven. In november 2016 nam het bedrijf in Bergen op Zoom een nieuwe productielijn in gebruik. Gelijktijdig met deze investering werd de bestaande productielijn volledig gerenoveerd. Beide initiatieven dragen bij aan de ambitie om nog duurzamer en efficiënter te produceren. De investering van in totaal zo’n € 120 miljoen wordt ondersteund door zowel de EIA als de MIA\Vamil.

De nieuwe productielijn bevat innovaties op het gebied van onder meer snijden, optisch sorteren, bakken en invriezen. Verbeteringen die allemaal bijdragen aan de doelstelling om nog duurzamer en efficiënter te produceren: met minder water, minder energie, minder uitstoot en minder restproduct. Energiebesparing is het resultaat van een groot aantal maatregelen. Een ervan is bijvoorbeeld het gebruik van een zogeheten Brudencondensor. Rinze de Vries, Energy Service Manager: “Dat is een warmtewisselaar waarmee we heel veel warmte uit de bakdampen kunnen halen. Die warmte gebruiken we weer om lucht te verwarmen tot drooglucht van ongeveer 70oC. Zo zijn er verschillende processtappen die we volledig kunnen doorlopen met teruggewonnen warmte.”

“Doordat we nu volautomatisch optisch sorteren, gaan er veel minder aardappels verloren”

Snijklaar maken

Een ander voorbeeld is het gebruik van de zogeheten PEF-installatie, waarbij de afkorting staat voor Pulsed Electric Field. De Vries: “Om aardappels gemakkelijk te kunnen snijden is het gebruikelijk ze in heet water te verwarmen tot een kerntemperatuur van zo’n 45oC. Voor die processtap is niet alleen heel veel water nodig, maar ook veel energie. Bovendien moet je het gebruikte water ook weer zuiveren. We hebben deze processtap geheel anders ingericht: we maken gebruik van een installatie waarin de aardappels in een droge toestand snijklaar worden gemaakt. Dat betekent niet alleen een enorme besparing op het watergebruik, ook is er geen energie meer nodig om het water te verwarmen.”

Lamb Weston / Meijer
Bert Jan Maris (plantmanager LWM) en Judith Sol (subsidiecoördinator LWM)

Milieuwinst door optisch sorteren

Duurzame milieuwinst is onder meer het resultaat van de toepassing van volautomatische optische sortering in plaats van mechanische sortering. Manfred van de Merwe, Proces & Innovation Engineer: “De nieuwe methode is veel nauwkeuriger dan de mechanisch methode om te bepalen welke aardappel wel en welke niet mee mag in het proces. Het resultaat is dat er veel minder aardappels verloren gaan.”

Minder energie, meer biogas

Winst is ook het resultaat van de aanpassing van de bioreactor waarmee biogas wordt geproduceerd. Van de Merwe: “Door het inbouwen van een ‘anaerobe processtap’ is er minder toevoer van zuurstof nodig. De blowers die hiervoor zorgen hoeven daardoor minder hard te werken en dat scheelt behoorlijk in de benodigde hoeveelheid elektriciteit. Een tweede voordeel is de grotere biogas-opbrengst die ongeveer 20% hoger ligt dan zonder de anaerobe stap. Last but not least leidt de aanpassing tot een veel minder grote hoeveelheid slib dat afgevoerd moet worden. Met dit systeem besparen we dus energie en produceren we meer biogas en minder afval.”

Lamb Weston / Meijer

“De regelingen zijn kersen op de taart. Je kunt je ambities net wat hoger stellen”

Kers op de taart

Judith Sol, subsidiecoördinator binnen Lamb Weston / Meijer, heeft het EIA-, en MIA\Vamil-traject begeleid. “We hebben als bedrijf gezegd: we willen een state of the art productielijn met de meest efficiënte productieapparatuur en besturingssystemen. De financiële steun was een extra stimulans om het onderste uit de kan te halen.” De Vries vult aan: “Je kunt aan die processen die extra energie vragen en die de efficiëntie beïnvloeden nog wat meer aandacht besteden, omdat je daar nog een financiële compensatie voor krijgt. Het is de kers op de taart. Je kunt je ambities net wat hoger stellen.”