De broers Janse bewerken landbouwgrond voor zilte teelt

Elf jaar geleden begonnen de broers Hubrecht en Maarten Janse in het Zeeuwse plaatsje Wolphaartsdijk met het telen van zeekraal. Die keus werd vooral ingegeven door het oprukkende zoute water rondom hun land. Makkelijk was dat niet, vertelt Hubrecht. “Je kunt niet even een adviseur bellen. Maar ik ben blij dat we de investering hebben gedaan, het bedrijf staat.” Die investeringen kregen dankzij de MIA\Vamil een zet in de rug.

Zeekraal
Zeekraal

De landbouwmaatschap H. en M. Janse telt een camping, een stuk akkerland voor reguliere landbouw én twee stukken landbouwgrond voor zilte teelt. “Met de zilte teelt zijn we in 2006 begonnen, toen het Veerse Meer via een doorgang in de Oosterschelde weer zouter dreigde te worden”, legt Janse uit. “Daarnaast zou het winterpeil in het Veerse Meer stijgen. Wij zitten op buitendijkse gronden, dus onze gewassen zouden direct last krijgen van zoutschade. We hebben toen besloten om van deze bedreiging een kans te maken en zijn zeekraal gaan telen.”

“Als de bodem blijft dalen en de zeespiegel verder stijgt, komt steeds meer grond onder invloed van zout water”

Zieke zeekraal

Stap voor stap hebben de broers de grond geschikt gemaakt voor zeekraal. “We hebben de grond geploegd en daarna een eerste stuk ingezaaid met zaden van zeekraal”, aldus Janse. “Het ging even goed, totdat we ontdekten dat zoute planten ook ziek kunnen worden. Dan kun je dus nergens terecht; er is geen adviseur die je even kunt bellen.” De ziekte kostte de broers de helft van hun eerste oogst. Inmiddels gaat het ‘redelijk’ met de teelt. “Maar het is elk jaar weer spannend. De omstandigheden zijn elke keer net anders, dus de opbrengst is nooit gegarandeerd.”

MTS Janse
Hubrecht Janse: “Met de zilte teelt zijn we in 2006 begonnen, toen het Veerse Meer via een doorgang in de Oosterschelde weer zouter dreigde te worden.”

Duurzame oogst

De oogst gaat onder andere naar supermarkten en groothandels. “Van over de hele wereld komen mensen kijken wat wij doen. Wel logisch ook. Als de bodem blijft dalen en de zeespiegel verder stijgt, komt steeds meer grond onder invloed van zout water. Daarop moeten we inspelen, dus op termijn gaan we steeds meer toe naar zoute teelt. Daar komt bij dat zeekraal nu vaak in het wild wordt geoogst. Als we het hier duurzaam kunnen aanbieden, hoef je geen kwetsbare gebieden te betreden én je hebt minder transportkosten.”

“Als we het hier duurzaam aanbieden, hoef je geen kwetsbare gebieden te betreden én je hebt minder transportkosten”

MTS Janse
Lamsoor, ook een groente uit Janse’s zilte teelt.

Belastingdruk verlagen

Janse heeft MIA\Vamil gebruikt voor de complete inrichting van het tweede perceel in Kats, waaronder een computerpomp, het ingraven van buizen en irrigatie. “Dit was een welkome zet in de rug. Het zijn fijne regelingen als je een goed jaar draait. Dan kun je mooi de belastingdruk verlagen.” De investering heeft volgens Janse rust gebracht. “Nu konden we de inrichting gelijk goed doen. Op het andere perceel zijn we nog steeds aan het knutselen.” Op het verlanglijstje van Janse staat nog een oogstmachine die je niet zelf hoeft aan te sturen. “Het werk is erg arbeidsintensief. Hopelijk kunnen we dat met nieuwe investeringen nog verbeteren.”