Claimt 74% van het beschikbare budget

Alle ondernemers in Nederland kunnen, ongeacht hun bedrijfsomvang, gebruik maken van MIA\Vamil. In de praktijk blijkt dat MIA\Vamil vooral in trek is bij het midden- en kleinbedrijf (MKB). Toch is er ten opzichte van voorgaande jaren ook een toename van het aantal meldingen door de grotere bedrijven (>250 werknemers) zichtbaar in 2016. In 2016 is 74% van de aanvragen afkomstig van het MKB.

Aangevraagd investeringsbedrag MKB

Aangevraagd investeringsbedrag MKB (in € miljoen)
Aangevraagd bedrag
MKB < 10 werknemers1216
MKB 11-50 werknemers360
MKB 51-100 werknemers150
MKB 101-250 werknemers215
Niet MKB (> 250 werknemers)675

 Figuur 8: Aangevraagd investeringsbedrag naar bedrijfsgrootte (totaal € 2.616 miljoen)

Brontabel als csv (161 bytes)