Aanvragen en investeringsbedragen

Het aantal aanvragen voor MIA en Vamil is ten opzichte van de voorgaande jaren gedaald. Het totaal gemelde investeringsbedrag is daarentegen de op twee na hoogste in de geschiedenis van MIA en Vamil. Dit hangt samen met de relatief hoge bedragen per melding van gemiddeld € 270.000.

Synprodo

Beschikbaar budget

In de Miljoenennota zijn de voor MIA en Vamil beschikbare budgetten per jaar vastgelegd. Voor het jaar 2016 is het MIA- en Vamilbudget met € 7 miljoen verhoogd ten opzichte van 2015. De mate waarin ondernemers een beroep doen op de regelingen berekenen we op grond van de investeringsbedragen en de daarmee gemoeide belastingderving.

Koppert Cress

Circulaire economie

De Rijksoverheid heeft middels een kamerbrief van 14 september 2016 het Rijksbrede programma circulaire economie 'Nederland circulair in 2050' op de kaart gezet. Dit programma bouwt voort op de groene groei programma’s en richt zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050. De circulaire economie biedt een antwoord op de grote uitdaging in de 21ste eeuw om veel efficiënter om te gaan met grondstoffen. Om de mensheid blijvend te kunnen voeden en voorzien van noodzakelijke goederen en om een menswaardig bestaan te garanderen, is een fundamenteel anders omgaan met grondstoffen nodig.

Aalbers

Elektrisch vervoer

In 2016 komen Plugin-hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot hoger dan 30 gram per kilometer niet meer in aanmerking voor MIA en Vamil. Ondernemers hebben in 2016 ruim 3.000 aanvragen ingediend voor MIA en Vamil voor investeringen in volledig elektrisch personenvervoer met een totaal investeringsbedrag van € 259 miljoen. Voor hybride auto’s met een uitstoot van > 0 - 30 gram CO2 per kilometer, lijkt verminderde belangstelling te zijn.

Nedtrain

Investeringen per sector

Net als in voorgaande jaren maakte de agrarische sector veel gebruik van MIA en Vamil. De land- en tuinbouw waren samen verantwoordelijk voor 28% van het aangevraagd investeringsbedrag.

Janse

MKB

Alle ondernemers in Nederland kunnen, ongeacht hun bedrijfsomvang, gebruik maken van MIA\Vamil. In de praktijk blijkt dat MIA\Vamil vooral in trek is bij het midden- en kleinbedrijf (MKB). Toch is er ten opzichte van voorgaande jaren ook een toename van het aantal meldingen door de grotere bedrijven (>250 werknemers) zichtbaar in 2016.