Budget MIA\Vamil grotendeels benut

Tip: Klik op een label in de legenda om gegevens zichtbaar of onzichtbaar te maken.

Budget MIA en Vamil 2016

Budget MIA en Vamil 2016 (in miljoen €)
Beschikbaar budgetBerekend budgetbeslag
MIA97108
Vamil4020

 Figuur 3: Het voor MIA en Vamil beschikbaar budget en berekend budgetbeslag in 2016

Brontabel als csv (68 bytes)

In de Miljoenennota zijn de voor MIA en Vamil beschikbare budgetten per jaar vastgelegd. Voor het jaar 2016 is het MIA- en Vamilbudget met € 7 miljoen verhoogd ten opzichte van 2015.

De mate waarin ondernemers een beroep doen op de regelingen berekenen we op grond van de investeringsbedragen en de daarmee gemoeide belastingderving. Het berekend budgetbeslag was in 2016 in totaal € 128 miljoen. Dit is ongeveer € 9 miljoen lager dan het voor 2016 gereserveerde budget.

Beschikbaar budget en berekend budgetbeslag

Beschikbaar budget en berekend budgetbeslag (in miljoen €)
Beschikbaar budgetBerekend budgetbeslag
2006161135
2007136163
200812467
200912779
2010168169
201112566
2012125108
2013125225
201413183
2015131132
2016137128

Figuur 4: Het voor MIA en Vamil gezamenlijk beschikbare budget afgezet tegen het berekend budgetbeslag voor beide regelingen per jaar

Voor meer informatie over de berekening van het budgetbeslag zie de Toelichting bij de jaarcijfers

Brontabel als csv (193 bytes)