Belangstelling voor MIA en Vamil blijft

Het aantal aanvragen voor MIA en Vamil is ten opzichte van de voorgaande jaren gedaald. Het totaal gemelde investeringsbedrag is daarentegen de op twee na hoogste in de geschiedenis van MIA en Vamil. Dit hangt samen met de relatief hoge bedragen per melding van gemiddeld € 270.000. Deze  stijging van het gemiddelde meldbedrag in 2016 kan verklaard worden door het niet meer kunnen melden van de bedrijfsmiddelen ‘Hybride personenauto’s (> 30 gram CO2 per kilometer)’. Ook het verdwijnen van de code ‘Vervanging van asbesthoudende daken’ en een toename van meldingen in de duurzame bouw (DuBo) spelen een rol.

Het aantal aanvragen voor MIA en Vamil en het daarmee samenhangende totaal geïnvesteerd bedrag variëren over de jaren heen. In economisch voorspoedige jaren wordt doorgaans meer gebruik gemaakt van MIA en Vamil dan in jaren met een minder gunstig investeringsklimaat. Daarnaast hebben de samenstelling van de Milieulijst en de per techniek gestelde eisen invloed op de mate waarin gebruik gemaakt wordt van de regelingen

Tip: Beweeg de cursor over de kolommen voor exacte waardes.

Aantal aanvragen (x1000)

Aantal aanvragen (x1000)
Aantal aanvragen
200611881
20079073
20087693
20097381
201013274
20119943
201217459
201352051
201415012
201525580
20169698

Figuur 1: Aantal aanvragen voor MIA en Vamil per jaar

Brontabel als csv (146 bytes)

Totaal investeringsbedrag (in miljoen €)

Totaal investeringsbedrag (in miljoen €)
Investeringsbedragen
20061716
20072051
2008901
2009925
20102001
20111180
20121904
20133738
20142008
20153369
20162616

Figuur 2: Totaal aangevraagd investeringsbedrag per jaar

Brontabel als csv (142 bytes)