Nieuwe sorteerinstallatie Van Vliet Contrans met innovatieve en energiezuinige technieken

‘Making more from waste’ is de veelzeggende slogan van Van Vliet Contrans, een milieubedrijf in Zuid-Holland dat gespecialiseerd is in afvalverwerking, recycling en upcycling. De bakermat van het bedrijf is de verwerking van bouw- en sloopafval. Van Vliet Contrans verwerkt ook alle mogelijke soorten niet-gevaarlijk afval, zoals bedrijfsafval, groenstromen, tuindersafval en steenwol. In 2015 investeerde het bedrijf met steun van MIA\Vamil in een innovatieve sorteerinstallatie voor bouw- en sloopafval.

“Eén grote centrale verwerkingsinstallatie voor bouw- en sloopafval met de modernste technieken”

Van Vliet Contrans had voorheen drie verouderde installaties voor de verwerking van bouw- en sloopafval. Daarnaast was de sorteerinstallatie bij een zusterbedrijf in 2012 bij een brand ter ziele gegaan. Daarop werd besloten, omwille van het schaalvoordeel, om in Wateringen één grote centrale verwerkingsinstallatie te bouwen, met de modernste technieken. Operationeel manager John de Wit vertelt: “Dat gaf bedrijfseconomisch en milieutechnisch de meeste voordelen. De installatie is in april 2015 operationeel gegaan. In die ene installatie kan méér volume verwerkt worden; de totale productie van deze locatie is verhoogd van 20 naar 50 ton per uur. Verder kunnen we hierin nu ook grof huisvuil en sommige stromen bedrijfsafval verwerken.”

Van Vliet Contrans
John de Wit: “In die ene installatie kan méér volume verwerkt worden; de totale productie van deze locatie is verhoogd van 20 naar 50 ton per uur. Verder kunnen we hierin nu ook grof huisvuil en sommige stromen bedrijfsafval verwerken.”

“De kwaliteit van onze eindproducten is dankzij deze sorteertechnieken beter”

Innovatieve technieken

“In de sorteerinstallatie zijn de meest innovatieve technieken toegepast die beschikbaar waren”, vertelt John de Wit. “Bijvoorbeeld een 3D-trommel, meerdere optische scheiders en luchtscheidingstechnieken. Daarmee kunnen er méér afvalstromen worden gescheiden dan voorheen, met name papier, hout en plastic. Ook is de kwaliteit van de eindproducten beter. Verder werkt de installatie met zeer energiezuinige motoren. Veel afvalstromen krijgen vervolgens binnen ons eigen bedrijf of binnen ons moederconcern Shanks een tweede leven. Zo worden de steenfracties in de eigen puinbreekinstallatie tot granulaat voor de weg- en waterbouw verwerkt en worden de houtfracties door ons zusterbedrijf verwerkt voor de productie van spaanplaat. De nieuwe sorteerinstallatie helpt ons om maar liefst 93% van het ingezamelde afval te recyclen. Van de overige 7% zetten we uiteindelijk 6% via de verbranding om in duurzame elektriciteit en warmte, ook een nuttige toepassing. 1% gaat uiteindelijk naar de stortplaats (bijvoorbeeld asbest). Minder restfractie is ook beter voor het milieu en dat is ons uitgangspunt: zo veel mogelijk grondstoffen hergebruiken.”

Van Vliet Contrans

MIA\Vamil

De investering in de nieuwe sorteerinstallatie is mede mogelijk dankzij de MIA\Vamil. John de Wit: “Misschien vreemd om te zeggen, maar in principe geloven we niet zozeer in afhankelijkheid van subsidies. Een project moet ook zonder subsidies en fiscale aftrekmogelijkheden rendabel kunnen zijn. Maar wij zitten wel in de bouwsector waar het de laatste jaren draait om heel scherpe prijzen en dunne marges. Als je dan gebruik kunt maken van MIA\Vamil voor een investering in innovatieve technieken, dan laat je dat zeker niet liggen.”