Innovatieve en duurzame herhuisvesting van Alliander

Netwerkbedrijf Alliander heeft in 2015 op innovatieve en duurzame wijze een nieuwe huisvesting gerealiseerd voor zijn 1.550 medewerkers in Duiven.

Het bijzondere van de aanbesteding was dat deze plaatsvond op basis van ambities, zoals circulariteit, Het Nieuwe Werken en energieneutraliteit. Dus niet op outputspecificatie. Door middel van ‘co-creatie' tussen het consortium en de medewerkers is een definitief ontwerp gemaakt voor een complex van vijf bestaande gebouwen, die uitgebreid en overkapt werden door een ‘klimaatkas' met een zwevend dak. Het complex produceert op jaarbasis net wat meer energie dan het zelf nodig heeft.

Het kantoorgebouw van Alliander dateerde uit eind jaren tachtig. Het bestond uit verschillende losse gebouwen, waarvan een paar met elkaar verbonden waren. Han Hulsbergen van Alliander vertelt: “We hebben ervoor gekozen een deel te slopen, een deel nieuw te bouwen en alles aan elkaar te verbinden met enorme glaswanden en een groot dak.”

Allander
Han Hulsbergen: “We hebben ervoor gekozen een deel te slopen, een deel nieuw te bouwen en alles aan elkaar te verbinden met enorme glaswanden en een groot dak.”

Duurzaam Gebouw certificaat

Op milieugebied heeft Alliander het ‘outstanding certificaat’ volgens de BREEAM-NL Maatlat behaald. BREEAM-NL is één van de beoordelingsmethodes om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Han Hulsberger: “De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke maatregelen van het gebouw zijn: energieneutraal door onder andere PV-panelen, warmtekoudeopslag in combinatie met warmtepompen, energiezuinige en comfortabele klimaatbeheersing, hemelwateropslag voor irrigatie van de planten binnen en toiletspoeling, energiezuinige verlichting en elektrische oplaadpalen voor auto’s, fietsen en brommers.”

“De samenstelling en herkomst van alle materialen is vastgelegd in een grondstoffenpaspoort”

Circulariteit

“Circulair bouwen was één van de uitgangspunten bij het ontwerp: wat eruit gaat, moet er weer in. En dat is gelukt. Om wat voorbeelden te noemen: 83% van de bestaande gebouwen is hergebruikt, sloopbeton is gebruikt als grindvervanger, afval is voor meer dan 90% gerecycled, de gevel is gemaakt van sloophout, de toiletten zijn hergebruikt en … de werkkleding is hergebruikt als geluidsisolatiemateriaal! De samenstelling en herkomst van alle grondstoffen is nauwkeurig vastgelegd in een grondstoffenpaspoort.” Met zo’n grondstoffenpaspoort kan een toekomstige koper of recycler meteen zien waaruit bijvoorbeeld een schakelaar of bureaustoel bestaat en wat hij ermee kan. Een belangrijke voorwaarde voor een circulaire economie.

Allander
De bruggen tussen de gebouwen dragen bij aan het verbinden en ontmoeten van de medewerkers. Op de bruggen zelf zijn zitplekken en staan de kopieer- en koffiemachines.

Het Nieuwe werken

Het gebouw is ingericht volgens de principes van Het Nieuwe Werken, met flexibele en tijdelijke werkplekken. De bruggen tussen de gebouwen dragen bij aan het verbinden en ontmoeten van de medewerkers. Op de bruggen zelf zijn zitplekken en staan de kopieer- en koffiemachines. Hierdoor komen mensen in beweging.

“Wij zien duurzaamheid als onderdeel van onze maatschappelijke rol”

MIA\Vamil

“Al met al spreken we hier over een zeer hoge investering”, vervolgt Han Hulsbergen. “Gelukkig kon Alliander voor diverse onderdelen van de Milieulijst gebruik maken van de MIA\Vamil. Had Alliander de investering anders niet gedaan? Han Hulsbergen: “Ja, natuurlijk wel, want we zien duurzaamheid als onderdeel van onze maatschappelijke rol. Maar we hebben wel maximaal gebruik gemaakt van de regeling. En dankzij die regeling hebben we samen met de overheid, onze partners en medewerkers een mooie bijdragen kunnen leveren aan de transitie van de bouwsector naar circulair bouwen.”