De e-Bee van Loonbedrijf Thijssen laat zien hoe het gewas ervoor staat

Loonbedrijf Thijssen uit Nieuwehorne is het eerste loonbedrijf in Nederland met een professionele drone in het machinepark. Eigenaar Christel Thijssen zet deze drone in om opnamen te maken van gewassen van telers of om percelen in te meten en hoogtes te bepalen. Met de verkregen informatie kunnen de telers exact bepalen hoeveel (kunst)mest en spuitmiddelen op welke plek en welk tijdstip aan hun gewassen toegediend moeten worden.

Maar voordat de drone zijn eerste vlucht mocht maken, moest Thijssen eerst de nodige vergunningen en het vliegbrevet bemachtigen, want een professionele drone moet voldoen aan de eisen van commerciële luchtvaart.

Thijssen
De drone – eBee Ag – is uitgerust met een multispectrale camera. Deze is speciaal ontwikkeld om landbouwpercelen te fotograferen en is niet afhankelijk van bewolking zoals bij satellietbeelden.

“De drone is speciaal ontwikkeld om landbouwpercelen te fotograferen”

Mogelijkheden

De drone – eBee Ag – is uitgerust met een multispectrale camera. Deze is speciaal ontwikkeld om landbouwpercelen te fotograferen en is niet afhankelijk van bewolking zoals bij satellietbeelden. Christel Thijssen: “De eBee maakt onder andere de stikstofvariaties en de totale bladoppervlak binnen een perceel zichtbaar. Op basis van deze digitale foto’s worden gedetailleerde gewaskaarten gemaakt. De gewaskaarten laten in één oogopslag zien hoe het gewas er op een specifieke plaats voor staat. Deze kaarten zijn voor de teler een goede basis voor bijvoorbeeld bemesting, groeiregulatie en loofdoding. Agrifirm geeft de agrariërs hierbij advies, want het is allemaal nog nieuw en best complex.”

Luchtfoto

Precisielandbouw en milieu

Om vervuiling van het oppervlaktewater te voorkomen heeft de overheid gebruiksnormen vastgesteld voor de hoeveelheden stikstof en fosfaat uit meststoffen die toegepast mogen worden bij de teelt van gewassen. Ieder gewas mag niet meer meststoffen ontvangen dan het nodig heeft.

Christel Thijssen: “De eBee laat precies zien waar het onkruid zit en welke gewassen achterblijven. Gecombineerd met onze bodemscanner kun je hiermee optimaal precisielandbouw uitoefenen. Door alleen die slechte delen van een perceel te bemesten, kan een agrarisch ondernemer toch 30-40% productieverhoging op die delen bereiken. En door onkruid en ziektes goed in het vizier te krijgen met behulp van eBees, kan de agrariër wel 90 tot 95% op bestrijdingsmiddelen besparen. Goed voor het milieu, maar ook goed voor het rendement.”

“Deze investeringsaftrek stimuleert ons om duurzaam en innovatief te ondernemen”

Thijssen
Christel Thijssen: “De eBee laat precies zien waar het onkruid zit en welke gewassen achterblijven."
Luchtfoto
Met de eBee gemaakt.

MIA\Vamil

De aanschaf van een drone, kost veel geld. Daar komt bij dat je ook kosten voor een vliegbrevet en vliegvergunningen moet maken. Christel Thijssen: “Wij werden op de MIA\Vamil geattendeerd door een adviseur van RVO.nl tijdens de landbouwbeurs in Dronten. Het aanvragen was geen probleem en de toekenning was snel geregeld. Voor ons als ondernemer is deze investeringsaftrek heel welkom. Dat stimuleert je om echt onderscheidend te blijven. Wij zijn al jaren bezig met duurzaamheid, onder andere door schone brandstof, duurzame onderhoudstechnieken en precisielandbouw.”